Comunicat del rector de tancament de la Universitat de Barcelona

 
 
Institucional
(14/03/2020)

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat UB,

Dʼacord amb lʼestat dʼalarma decretat pel Govern de lʼEstat, i de conformitat amb les mesures excepcionals que ha adoptat la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona redueix al mínim indispensable la seva activitat presencial.

Per aquest motiu, i de conformitat amb el que es preveu en el Protocol dʼactuació de la Universitat de Barcelona davant lʼactivació de lʼalerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2), he resolt el tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, llevat del manteniment dels serveis crítics essencials. En conseqüència:

1. A partir de demà, 15 de març, tots els edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona romanen tancats i queda prohibit accedir-hi, llevat de les persones autoritzades. Queden suspeses totes les activitats programades, incloses celebracions de proves i oposicions.

2. Si es produeix alguna situació urgent que requereixi lʼaccés a les instal·lacions, sʼhaurà de sol·licitar autorització a info-coronavirus@ub.edu, a través de Gerència, o del deganat que correspongui, en el cas del PDI.

3. Es manté la suspensió de les activitats acadèmiques presencials en els termes establerts en la instrucció de 12 de març de 2020, que continua vigent en tot allò que no sʼoposi al que es disposa en aquesta.

4. Sʼhan establert serveis crítics que sʼhan dʼatendre obligatòriament per assegurar el funcionament, el manteniment i la seguretat dels aparells, dels animals i de les instal·lacions, així com per atendre les urgències.

5. Sʼhan reforçat i habilitat eines digitals i mitjans per poder treballar a distància. El personal ha de mantenir el contacte necessari per rebre, en qualsevol moment dʼaquesta emergència, instruccions de servei amb lʼobjectiu que es preservi la continuïtat en la prestació de serveis imprescindibles o crítics, que es prestarà, sempre que sigui possible, mitjançant treball a distància.

6. LʼOficina dʼAssistència en Matèria de Registre donarà servei a través de la seu electrònica.

7. El còmput de terminis dels procediments de la Universitat queda suspès a partir de demà, 15 de març de 2020, fins a una nova instrucció.

Davant dʼaquesta situació excepcional, crítica i complexa, confio en la capacitat de tot el personal de la nostra Universitat per fer-hi front amb compromís, solidaritat i responsabilitat. Ara més que mai, hem dʼestar unides i units, cuideu-vos i cuidem-nos, entre totes i tots ens en sortirem.

Us mantindrem permanentment informats de qualsevol novetat mitjançant la pàgina web www.ub.edu/coronavirus i lʼadreça info-coronavirus@ub.edu

Ben cordialment,

 

Joan Elias
Rector

 

 
 
Institucional
14/03/2020

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat UB,

Dʼacord amb lʼestat dʼalarma decretat pel Govern de lʼEstat, i de conformitat amb les mesures excepcionals que ha adoptat la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona redueix al mínim indispensable la seva activitat presencial.

Per aquest motiu, i de conformitat amb el que es preveu en el Protocol dʼactuació de la Universitat de Barcelona davant lʼactivació de lʼalerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2), he resolt el tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, llevat del manteniment dels serveis crítics essencials. En conseqüència:

1. A partir de demà, 15 de març, tots els edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona romanen tancats i queda prohibit accedir-hi, llevat de les persones autoritzades. Queden suspeses totes les activitats programades, incloses celebracions de proves i oposicions.

2. Si es produeix alguna situació urgent que requereixi lʼaccés a les instal·lacions, sʼhaurà de sol·licitar autorització a info-coronavirus@ub.edu, a través de Gerència, o del deganat que correspongui, en el cas del PDI.

3. Es manté la suspensió de les activitats acadèmiques presencials en els termes establerts en la instrucció de 12 de març de 2020, que continua vigent en tot allò que no sʼoposi al que es disposa en aquesta.

4. Sʼhan establert serveis crítics que sʼhan dʼatendre obligatòriament per assegurar el funcionament, el manteniment i la seguretat dels aparells, dels animals i de les instal·lacions, així com per atendre les urgències.

5. Sʼhan reforçat i habilitat eines digitals i mitjans per poder treballar a distància. El personal ha de mantenir el contacte necessari per rebre, en qualsevol moment dʼaquesta emergència, instruccions de servei amb lʼobjectiu que es preservi la continuïtat en la prestació de serveis imprescindibles o crítics, que es prestarà, sempre que sigui possible, mitjançant treball a distància.

6. LʼOficina dʼAssistència en Matèria de Registre donarà servei a través de la seu electrònica.

7. El còmput de terminis dels procediments de la Universitat queda suspès a partir de demà, 15 de març de 2020, fins a una nova instrucció.

Davant dʼaquesta situació excepcional, crítica i complexa, confio en la capacitat de tot el personal de la nostra Universitat per fer-hi front amb compromís, solidaritat i responsabilitat. Ara més que mai, hem dʼestar unides i units, cuideu-vos i cuidem-nos, entre totes i tots ens en sortirem.

Us mantindrem permanentment informats de qualsevol novetat mitjançant la pàgina web www.ub.edu/coronavirus i lʼadreça info-coronavirus@ub.edu

Ben cordialment,

 

Joan Elias
Rector