Sobreviure a la universitat en temps de pandèmia

 
 
Acadèmic
(10/02/2021)

Lʼensenyament virtual, per als alumnes que estan acostumats a la universitat presencial, no sempre resulta fàcil. La Facultat dʼEducació ha organitzat un cicle de xerrades en línia per ajudar els estudiants a fer front al nou model de docència. La gestió del temps, la gestió emocional, fer classes des de casa i lʼús dʼeines digitals per a lʼaprenentatge són els quatre temes que sʼhi tractaran en el decurs dʼaquest semestre. La iniciativa sʼha impulsat conjuntament amb els caps dʼestudis del centre, el Pla dʼAcció Tutorial (PAT), el Consell dʼEstudiants i lʼequip deganal. Lʼobjectiu de la iniciativa és atendre les necessitats, complementàries, a la vida acadèmica.

 
 
Acadèmic
10/02/2021

Lʼensenyament virtual, per als alumnes que estan acostumats a la universitat presencial, no sempre resulta fàcil. La Facultat dʼEducació ha organitzat un cicle de xerrades en línia per ajudar els estudiants a fer front al nou model de docència. La gestió del temps, la gestió emocional, fer classes des de casa i lʼús dʼeines digitals per a lʼaprenentatge són els quatre temes que sʼhi tractaran en el decurs dʼaquest semestre. La iniciativa sʼha impulsat conjuntament amb els caps dʼestudis del centre, el Pla dʼAcció Tutorial (PAT), el Consell dʼEstudiants i lʼequip deganal. Lʼobjectiu de la iniciativa és atendre les necessitats, complementàries, a la vida acadèmica.

Juan Llanes, secretari acadèmic de la Facultat, explica que la idea del cicle de conferències va sorgir després de diverses reunions amb els caps dʼestudis dels diferents ensenyaments, el PAT i membres de lʼequip deganal. «Volíem impulsar una iniciativa que permetés fomentar la formació informal dins la situació actual del procés dʼaprenentatge, que sʼha vist notablement modificat a causa de la pandèmia», explica. Segons Llanes, després de valorar diferents accions i traslladar-les al Consell dʼEstudiants, es van acabar concretant quatre conferències temàtiques.  

La professora Marta Ollé sʼencarregarà de la primera xerrada, que està coorganitzada per lʼequip de representants de Pedagogia. Amb el títol de «Gestió del temps!», la conferència tindrà lloc el 12 de febrer a les 11 h. La següent xerrada, a càrrec del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant, serà el 24 de febrer i es titularà «Com afrontar les assignatures des de lʼhabitació de casa». En tercer lloc, encara sense data prevista, es farà una conferència sobre gestió emocional, proposada per lʼequip de representants de Pedagogia. Per últim, hi ha una xerrada prevista, a falta de concretar dia i hora, sobre les diferents eines digitals que els estudiants tenen a lʼabast per a lʼaprenentatge, a càrrec de CRAI del Campus Mundet.