Sʼobre el període de preinscripció de la Universitat de lʼExperiència per al curs vinent

L’oferta d’estudis de l’edició 2016-2017 de la Universitat de l’Experiència inclou un programa formatiu nou: Belles Arts.
L’oferta d’estudis de l’edició 2016-2017 de la Universitat de l’Experiència inclou un programa formatiu nou: Belles Arts.
Acadèmic
(27/05/2016)

Del 27 de juny a lʼ1 de juliol, les persones de més de cinquanta-cinc anys que vulguin matricular-se en algun dels dotze programes formatius que ofereix la Universitat de lʼExperiència (UdE) per al curs vinent podran fer ja la preinscripció, tant en línia com presencialment. La matriculació presencial es podrà fer a les diverses seus de lʼÀrea de Formació Complementària de la UB en les dates que es poden consultar en el web de la UdE. Per a cada curs, sʼofereixen cinquanta places; en cas que hi hagi més de cinquanta preinscripcions, lʼassignació de places es decidirà mitjançant un sorteig.

L’oferta d’estudis de l’edició 2016-2017 de la Universitat de l’Experiència inclou un programa formatiu nou: Belles Arts.
L’oferta d’estudis de l’edició 2016-2017 de la Universitat de l’Experiència inclou un programa formatiu nou: Belles Arts.
Acadèmic
27/05/2016

Del 27 de juny a lʼ1 de juliol, les persones de més de cinquanta-cinc anys que vulguin matricular-se en algun dels dotze programes formatius que ofereix la Universitat de lʼExperiència (UdE) per al curs vinent podran fer ja la preinscripció, tant en línia com presencialment. La matriculació presencial es podrà fer a les diverses seus de lʼÀrea de Formació Complementària de la UB en les dates que es poden consultar en el web de la UdE. Per a cada curs, sʼofereixen cinquanta places; en cas que hi hagi més de cinquanta preinscripcions, lʼassignació de places es decidirà mitjançant un sorteig.

 

La Universitat de lʼExperiència creix

La responsable de la Universitat de lʼExperiència, Susanna Vendrell, valora molt positivament aquest curs que ara finalitza —amb rècord dʼalumnes inscrits: més de 1.100—, i destaca que el grau de fidelització dels estudiants és del 56 %. És a dir, que més de la meitat dels alumnes quan finalitzen un programa formatiu es matriculen en un altre de la mateixa Universitat de lʼExperiència. «Tal com posen en relleu els resultats de lʼenquesta que es passa als alumnes, el grau de satisfacció és molt elevat, tant pel que fa a la informació rebuda abans de la matrícula, com pels continguts desenvolupats en el programa i la tasca docent del professorat, així com les condicions i la qualitat de les instal·lacions», remarca Vendrell.

Lʼoferta dʼestudis de lʼedició 2016-2017 de la Universitat de lʼExperiència inclou un programa formatiu nou: Belles Arts, que amplia i diversifica els ensenyaments que ja sʼoferien. Els programes proporcionen una formació dʼalt nivell en els diferents àmbits del coneixement i segueixen un model de formació mixt en què es comparteix aula amb els estudiants de grau en algunes assignatures. Estan adreçats a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana tenir cap requisit formatiu previ; la durada és dʼun o més anys acadèmics, i la docència la imparteixen professors de la Universitat de Barcelona.

La UdE té el patrocini de la Fundació Agrupació, i el suport de lʼAjuntament de Barcelona, que, mitjançant la signatura dʼun conveni que es va renovant anualment, col·labora econòmicament en la difusió dels programes formatius i allotja, en el seu web, un portal amb tota la informació de la UdE.

 

 

Programes formatius per al curs 2016-2017

Alimentació i gastronomia
Curs que ofereix una visió integrada i alhora transversal del món de lʼalimentació i la gastronomia amb continguts multidisciplinaris dels diferents àmbits de les ciències dels aliments.

Astronomia i meteorologia
Ensenyament que té com a objectiu principal donar a conèixer lʼUnivers on vivim i transmetre als alumnes uns coneixements generals però rigorosos de meteorologia.

Belles Arts

Aquest ensenyament ofereix un programa introductori a les principals disciplines artístiques —dibuix, pintura, escultura, fotografia i vídeo—, per proporcionar els fonaments per iniciar-se a la pràctica contemporània de lʼart.

Biblioteques i arxius en lʼera digital
Sʼhi fa una introducció a la història del llibre, emmarcada en el coneixement i ús dʼarxius i biblioteques, dʼInternet i de les xarxes socials.

Biologia: home i biodiversitat
Aquest curs pretén donar una visió dels factors evolutius que han determinat la biodiversitat actual.

Ciències de la salut

Programa que ofereix una perspectiva multidisciplinària de la matèria a partir dʼuna formació bàsica sobre la prevenció i el foment dʼhàbits saludables.

Educació i transformació
Aquest ensenyament té com a objectiu principal aportar elements de reflexió per entendre el paper de lʼeducació com a element de transformació de les persones i les societats.

Filosofia
Curs que proposa comprendre els temes més rellevants de la nostra cultura i reflexionar-hi mitjançant les filosofies i els filòsofs més representatius.

Història de lʼart
Dóna a conèixer els fonaments bàsics de la història de lʼart que permetin a lʼalumnat llegir i contextualitzar una obra dʼart.

Història, societat i territori
Proporciona coneixements per comprendre la transformació de les societats humanes a partir de la història, lʼarqueologia i la geografia.

Llengües i literatures
Curs que ofereix una formació bàsica en comunicació i llenguatge, així com en literatura clàssica, europea, espanyola i catalana.

Psicologia
Aquesta formació dóna a conèixer els continguts bàsics de la psicologia individual i social i permet conèixer les principals patologies i trastorns, així com el seu diagnòstic i tractament.
 

Cloenda del curs 2015-2016

El dilluns 27 de juny, a les 12 h, el Paranimf de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona acollirà la clausura del curs 2015-2016 de la Universitat de lʼExperiència. En el decurs de lʼacte es lliurarà als estudiants els certificats dels estudis cursats.