Sʼinicien els treballs del Fòrum nacional per a la reforma de lʼavaluació de la recerca, a la UB

Un moment de l'acte.
Un moment de l'acte.
Institucional
(20/01/2023)

Avui ha tingut lloc a la Universitat de Barcelona el llançament del Fòrum nacional per a la reforma de lʼavaluació de la recerca, un projecte impulsat pel Ministeri dʼUniversitats i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) amb la col·laboració de la UB. Lʼesdeveniment ha servit per presentar la Coalició per Avançar en lʼAvaluació de la Recerca (CoARA) i establir les bases de treball per reformar el sistema dʼavaluació a lʼEstat espanyol.

Ara fa un any, la Comissió Europea va impulsar una iniciativa per crear una xarxa dʼorganitzacions compromeses amb la reforma del sistema dʼavaluació de la recerca. Després del procés de consulta, al juliol es va publicar lʼAcord per a la reforma de lʼavaluació de la recerca, que estableix lʼobjectiu de maximitzar la qualitat i lʼimpacte de les pràctiques dʼavaluació. El pas següent va ser la constitució de la CoARA, una plataforma dʼexperimentació i de desenvolupament de nous criteris i eines per a lʼavaluació i lʼintercanvi de bones pràctiques. Aquesta coalició reuneix universitats, centres de recerca autoritats nacionals i regionals, agències dʼavaluació, etc.

Un moment de l'acte.
Un moment de l'acte.
Institucional
20/01/2023

Avui ha tingut lloc a la Universitat de Barcelona el llançament del Fòrum nacional per a la reforma de lʼavaluació de la recerca, un projecte impulsat pel Ministeri dʼUniversitats i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) amb la col·laboració de la UB. Lʼesdeveniment ha servit per presentar la Coalició per Avançar en lʼAvaluació de la Recerca (CoARA) i establir les bases de treball per reformar el sistema dʼavaluació a lʼEstat espanyol.

Ara fa un any, la Comissió Europea va impulsar una iniciativa per crear una xarxa dʼorganitzacions compromeses amb la reforma del sistema dʼavaluació de la recerca. Després del procés de consulta, al juliol es va publicar lʼAcord per a la reforma de lʼavaluació de la recerca, que estableix lʼobjectiu de maximitzar la qualitat i lʼimpacte de les pràctiques dʼavaluació. El pas següent va ser la constitució de la CoARA, una plataforma dʼexperimentació i de desenvolupament de nous criteris i eines per a lʼavaluació i lʼintercanvi de bones pràctiques. Aquesta coalició reuneix universitats, centres de recerca autoritats nacionals i regionals, agències dʼavaluació, etc.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha assenyalat que la constitució de la CoARA «catalitza voluntats i permet treballar de forma sostenible en la reforma de lʼavaluació de la recerca». «Estem en un escenari de necessitat, oportunitat, capacitat i voluntat —ha afirmat—. La UB se sent còmoda en la innovació i trepitjant territoris que ens fan superar la zona de confort».

Per la seva banda, el ministre dʼUniversitats, Joan Subirats, ha afirmat que «els espais i els moments per a la pausa i la reflexió, com el que ofereix aquest fòrum, són un privilegi». Segons ha indicat, la reforma de lʼavaluació de la recerca «es troba en un moment de certa efervescència», i ha destacat que es tracta dʼuna qüestió «molt rellevant que afecta el nucli del sistema universitari».

El president de la CRUE, Juan Romo, ha subratllat que el fòrum «neix amb la intenció de convertir-se en un espai de treball i reflexió on compartir idees i bones pràctiques sobre la reforma de lʼavaluació de la recerca». Així mateix, ha destacat la importància que lʼavaluació «reconegui la diversitat dels perfils de la recerca, sʼanalitzin les mètriques utilitzades i es potenciï la multidisciplinarietat».

A lʼúltim, Rianne Letschert, rectora de la Universitat de Maastricht i presidenta de la CoARA, ha manifestat la seva satisfacció que «tantes universitats espanyoles hagin signat el conveni» i ha assegurat que la seva assistència a aquest fòrum, «el primer sobre la CoARA», té com a objectiu «escoltar totes les inquietuds» de lʼàmbit universitari espanyol.