Sessió de constitució del Claustre, dimarts 28 de juny

 
 
Institucional
(27/06/2022)

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, convoca una sessió ordinària del Claustre Universitari. Tindrà lloc aquest dimarts, 28 de juny, a les 8:30 en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria.

La Mesa del Claustre i les persones que intervindran per presentar els punts de lʼordre del dia es reuniran de manera presencial a la sala Ramón y Cajal de lʼEdifici Històric; la resta de membres hi accediran per via telemàtica. En la sessió es portarà a votació lʼacord pel qual, per primera vegada i a partir dʼara, aquestes sessions seran públiques. En cas que aquesta mesura sʼaprovi, automàticament la sessió es podrà seguir en directe des dʼaquest enllaç.

Lʼordre del dia serà el següent:

1.    Constitució del Claustre i de la Mesa del Claustre.
2.    Acord de retransmissió de les sessions del Claustre.
3.    Acte de la sessió del 14 de desembre de 2021.
4.    Informe del rector.
5.    Aprovació, si escau, de la designació del síndic de greuges.
6.    Nomenament dels representants del Claustre al Consell de Govern.
7.    Aprovació, si escau, de la modificació de la disposició transitòria del Reglament general dʼeleccions.
8.    Torn obert de paraules.
 

 

 
 
Institucional
27/06/2022

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, convoca una sessió ordinària del Claustre Universitari. Tindrà lloc aquest dimarts, 28 de juny, a les 8:30 en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria.

La Mesa del Claustre i les persones que intervindran per presentar els punts de lʼordre del dia es reuniran de manera presencial a la sala Ramón y Cajal de lʼEdifici Històric; la resta de membres hi accediran per via telemàtica. En la sessió es portarà a votació lʼacord pel qual, per primera vegada i a partir dʼara, aquestes sessions seran públiques. En cas que aquesta mesura sʼaprovi, automàticament la sessió es podrà seguir en directe des dʼaquest enllaç.

Lʼordre del dia serà el següent:

1.    Constitució del Claustre i de la Mesa del Claustre.
2.    Acord de retransmissió de les sessions del Claustre.
3.    Acte de la sessió del 14 de desembre de 2021.
4.    Informe del rector.
5.    Aprovació, si escau, de la designació del síndic de greuges.
6.    Nomenament dels representants del Claustre al Consell de Govern.
7.    Aprovació, si escau, de la modificació de la disposició transitòria del Reglament general dʼeleccions.
8.    Torn obert de paraules.