Ser UB

Principals dades de la Universitat de Barcelona.
Principals dades de la Universitat de Barcelona.
Reportatge | Institucional
(06/02/2023)
Què és ser UB? Què significa formar part d’una institució amb més de cinc segles d’història? Es pot definir el sentiment de pertinença a una universitat de referència internacional?
Principals dades de la Universitat de Barcelona.
Principals dades de la Universitat de Barcelona.
Reportatge | Institucional
06/02/2023
Què és ser UB? Què significa formar part d’una institució amb més de cinc segles d’història? Es pot definir el sentiment de pertinença a una universitat de referència internacional?

Que la Universitat de Barcelona és una de les institucions més potents del país ho demostren a bastament les xifres: una comunitat universitària formada per més de 70.000 persones, entre personal docent i investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS) i estudiants; més de 8.000 treballadors en plantilla; una producció científica que supera els 5.700 articles científics, amb 877 projectes de recerca actius i 541 tesis doctorals defensades durant l’últim curs; 116 convenis vigents amb algunes de les 200 millors universitats d’arreu el món i 54 programes Erasmus+ que atreuen més de 10.400 estudiants estrangers; 2.100 participants en els projectes de Voluntariat UB; més de 7.000 membres de la xarxa d’exalumnes Alumni UB. Totes aquestes dades reflecteixen sens dubte el lideratge de la UB en la docència universitària a Catalunya, l’excel·lència de la seva recerca a escala internacional (destacada pels millors rànquings), a més de la seva implicació en la vida social i cultural del seu entorn.

Però una institució no es pot definir només mitjançant estadístiques. Les xifres fredes no poden reflectir el sentiment de pertinença d’uns col·lectius que són heterogenis pel que fa a les seves necessitats i anhels, però que comparteixen un tret comú: ser i sentir-se UB.

Joan Elias: «Ser una universitat amb projecció internacional que vol ser líder en docència, recerca i transferència de coneixement»

Una universitat de les persones

Naturalment, cada membre de la comunitat universitària té la seva pròpia vivència de la Universitat, la seva manera de ser UB.

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, explica que el que ha permès a la Universitat de Barcelona mantenir la seva credibilitat i reputació al llarg dels anys ha estat «ser una universitat amb projecció internacional que vol ser líder en docència, recerca i transferència de coneixement».

Per Mila Pérez, membre del PAS al Gabinet Tècnic del Rectorat, la Universitat de Barcelona «és una institució històrica que exerceix un lideratge social i ho fa de manera compromesa i responsable. Representa el saber, la cerca de coneixement, l’esperit crític, la igualtat i l’excel·lència, i tots aquests valors els transmet als seus estudiants, col·laboradors i a la mateixa societat».

Angelika Kiss, alumna de tercer curs d’Estudis Literaris, explica que la UB funciona com a punt de trobada que li ha permès conèixer persones increïbles de diversos indrets del món. «Gràcies a la universitat, ens hem convertit en una gran família amb qui compartir alguns dels anys més importants de les nostres vides i recórrer junts aquest camí, envoltats, sempre, de grans professionals que ens donen suport i ens impulsen a seguir endavant i a donar la millor versió de cadascun de nosaltres», assegura.
 

També l’estudiant Martina Gríful, del grau de Biologia, defineix la seva vivència així: «La meva experiència a la Universitat de Barcelona ha resultat molt positiva; m’ha obert les portes a noves oportunitats i nous reptes que m’han fet créixer tant en el vessant vocacional com el personal, que he pogut compartir amb gent fantàstica».

El catedràtic Javier Velaza, degà de la Facultat de Filologia i Comunicació, destaca: «Ser UB representa formar part de la institució més important del país en creació i difusió de coneixement científic i tecnològic, en formació de professionals i en educació crítica de ciutadanes i ciutadans. Des d’aquest punt de vista, participar de la comunitat UB en qualsevol dels seus col·lectius —professorat, estudiantat, personal d’administració i serveis o alumni— suposa un orgull, però al mateix temps comporta una alta responsabilitat i un compromís irrenunciable amb els millors valors de la nostra societat».

Per la seva banda, el professor Jordi Garcia, de la Facultat d’Educació, assenyala que la Universitat de Barcelona li ha permès participar «en una tradició acadèmica que estima la cultura i organitza seminaris per suscitar un ambient d’estudi». «A més, és una oportunitat d’amplificar els meus coneixements al costat de grans professors», ressalta Garcia.

Lideratge, creixement personal, compromís, tradició, oportunitat, coneixement… Tot aquest conjunt de conceptes i valors constitueixen, en les veus de la comunitat UB, els trets d’una identitat compartida amb orgull i sentit de la responsabilitat que sintetitzen el sentiment de ser UB.

Tal com afirma el rector Elias en el pròleg del llibre Breu història de la UB, de Montserrat Fullola Pericot, «la Universitat de Barcelona es projecta amb fermesa cap al futur. Acostar-se a la història de la UB és comprendre les dificultats, les adversitats de cada temps, així com l’afany i la capacitat d’innombrables persones —algunes de conegudes i d’altres, incomptables, d’anònimes— que han fet possible la realitat d’avui».