Segell de Compromís cap a lʼExcel·lència Europea 200+ per a la Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia de la UB

La Dra. Josefina Prat, el degà Dr. Joan Esteva de Sagrera, el Dr. Gaspar Rosselló, el Sr. Pere Miralles i la Sra. Eva Subirà.
La Dra. Josefina Prat, el degà Dr. Joan Esteva de Sagrera, el Dr. Gaspar Rosselló, el Sr. Pere Miralles i la Sra. Eva Subirà.
Recerca
(07/05/2013)

La Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia de la UB ha obtingut el Segell de Compromís cap a lʼExcel·lència Europea 200+ en reconeixement al seu sistema de gestió, un distintiu atorgat pel Club Excel·lència en Gestió (CEG), després dʼhaver superat amb èxit una exhaustiva avaluació externa de lʼAssociació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

Lʼacte de lliurament dʼaquest reconeixement ha tingut lloc avui dimarts, 7 de maig, a les 12.30 h, a lʼAula Magna de la Facultat de Farmàcia de la UB, adscrita al campus d'excel·lència BKC, en un acte presidit pel vicerector de Política Acadèmica i Qualitat, Dr. Gaspar Rosselló; el director de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat, Dr. Ernest Pons; el degà de la Facultat de Farmàcia, Dr. Joan Esteva de Sagrera; la directora dʼAENOR a Catalunya, Sra. Eva Subirà, i el vicepresident del Club Excel·lència en Gestió, Sr. Pere Miralles.
La Dra. Josefina Prat, el degà Dr. Joan Esteva de Sagrera, el Dr. Gaspar Rosselló, el Sr. Pere Miralles i la Sra. Eva Subirà.
La Dra. Josefina Prat, el degà Dr. Joan Esteva de Sagrera, el Dr. Gaspar Rosselló, el Sr. Pere Miralles i la Sra. Eva Subirà.
Recerca
07/05/2013

La Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia de la UB ha obtingut el Segell de Compromís cap a lʼExcel·lència Europea 200+ en reconeixement al seu sistema de gestió, un distintiu atorgat pel Club Excel·lència en Gestió (CEG), després dʼhaver superat amb èxit una exhaustiva avaluació externa de lʼAssociació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

Lʼacte de lliurament dʼaquest reconeixement ha tingut lloc avui dimarts, 7 de maig, a les 12.30 h, a lʼAula Magna de la Facultat de Farmàcia de la UB, adscrita al campus d'excel·lència BKC, en un acte presidit pel vicerector de Política Acadèmica i Qualitat, Dr. Gaspar Rosselló; el director de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat, Dr. Ernest Pons; el degà de la Facultat de Farmàcia, Dr. Joan Esteva de Sagrera; la directora dʼAENOR a Catalunya, Sra. Eva Subirà, i el vicepresident del Club Excel·lència en Gestió, Sr. Pere Miralles.

Després de deu anys dʼactivitat de la ULD de la Facultat de Farmàcia, centre adscrit al campus dʼexcel·lència internacional BKC, el sistema de gestió de la qualitat implantat a la Unitat sʼha sotmès a un procés de revisió i millora. Amb el constant assessorament de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat de la UB, es va iniciar lʼavaluació del sistema de gestió mitjançant el Model europeu dʼexcel·lència (model EFQM), procés que ha culminat amb lʼobtenció del reconeixement esmentat.

 
Durant lʼacte, el Sr. Pere Miralles, vicepresident del CEG, ha lliurat el segell dʼexcel·lència, moment que ha aprofitat per dirigir-se als assistents i comentar que «una de les activitats més importants del Club és reconèixer aquelles organitzacions que, com el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres publicacions oficials, i la mateixa Universitat de Barcelona, estan treballant per millorar el seu sistema de gestió, i que en la seva tasca diària aposten per aconseguir el nivell màxim dʼexcel·lència». A més, ha afegit que «actualment hi ha 481 segells dʼexcel·lència vigents, la qual cosa demostra el ferm compromís de les organitzacions espanyoles per lʼexcel·lència».
 
El vicerector de Política Acadèmica i Qualitat de la UB, Gaspar Rosselló, ha afirmat que «el Segell de Compromís cap a lʼExcel·lència Europea 200+ obtingut per la ULD, i reconegut internacionalment, suposa un suport explícit al compromís per la cultura de la qualitat i la millora contínua. La UB, com a institució, aposta per lʼexcel·lència en tots els àmbits de la seva activitat, ja sigui en relació amb la docència i la recerca, o amb els serveis interns i externs que presta a la comunitat universitària i al conjunt de la societat».
 
Per Eva Subirà, directora dʼAENOR a Catalunya, «lʼobtenció dʼaquest segell suposa el reconeixement a lʼesforç dut a terme per la ULD de la Facultat de Farmàcia per millorar el servei que ofereix a la comunitat universitària, així com a la materialització de les polítiques de millora de la qualitat docent promogudes pels òrgans de govern dʼaquesta Facultat».
 
 
La ULD va ser creada per respondre a la proposta de millora de lʼavaluació de la titulació de Farmàcia a la UB. La seva missió és millorar les competències transversals dels estudiants i incorporar-les al sistema de gestió de la qualitat implantat als laboratoris docents de la Facultat. En aquest marc, els estudiants fan les pràctiques en un sistema centralitzat en el qual sʼha creat un entorn similar al que es trobaran en el món professional. Lʼobjectiu és proporcionar-los una formació transversal complementària que difícilment els arribaria a través dels continguts de les assignatures de la titulació. Aquest nou sistema de gestió i de formació pràctica va rebre el reconeixement extern amb la menció especial en el Pla nacional dʼavaluació de la qualitat a les universitats lʼany 2000, i la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària en la convocatòria del 2006.
 
La Universitat de Barcelona
 
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, amb el major nombre dʼestudiants i lʼoferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de lʼEstat i un dels més importants dʼEuropa, tant pel nombre de programes dʼinvestigació com per lʼexcel·lència assolida en aquest terreny. Membre de les xarxes universitàries dʼexcel·lència més rellevants de lʼàmbit internacional, com per exemple la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), la Universitat de Barcelona ha estat distingida amb dos campus dʼexcel·lència internacionals: el Barcelona Knowledge Campus (BKC) i el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), destinats a potenciar la plena internacionalització, consolidar lʼexcel·lència docent i científica, impulsar les polítiques actives de mobilitat i afavorir la transferència de coneixement generat a lʼentorn de la Universitat cap a la societat.
 
AENOR

AENOR contribueix a millorar la qualitat i competitivitat de les empreses, productes i serveis a través del desenvolupament de certificacions i normes tècniques. Dʼaquesta manera, ajuda les organitzacions a generar un dels valors més preuats en lʼeconomia actual: la confiança. Com a entitat legalment responsable de la normalització a Espanya, AENOR posa a disposició del teixit econòmic un catàleg amb prop de 30.000 normes i solucions eficaces. També és lʼentitat capdavantera en certificació, atès que els seus reconeixements són els més valorats. Els gairebé 66.000 certificats emesos fins ara donen suport a les organitzacions en camps com ara la gestió de la qualitat, gestió ambiental, R+D+i, seguretat i salut en el treball o eficiència energètica.AENOR va ser creada el 1986 com a entitat privada i sense finalitats lucratives. Té vint seus a Espanya i presència permanent en dotze països.
 
El Club Excel·lència en Gestió
 
El Club Excel·lència en Gestió és una associació privada sense ànim de lucre creada el 1991 per iniciativa de les principals organitzacions espanyoles líders en excel·lència en gestió. En són membres prop de 250 organitzacions, pertanyents a tots els sectors i de totes dimensions, i distribuïdes per tota la geografia espanyola. Actualment, el 34 % de les empreses que cotitzen a lʼIBEX 35 són sòcies del Club. El Club Excel·lència en Gestió EG fa vint-i-un anys que està compromès amb lʼexcel·lència i és el representant oficial i soci principal (primary partner) de lʼEFQM a Espanya. La seva missió és potenciar la competitivitat global dʼorganitzacions i professionals, a partir dʼidentificar noves vies, desenvolupar competències, compartir coneixement i induir models de gestió.