Es posen a disposició de la comunitat UB els plans de desescalada del confinament i de contingència de la Universitat de Barcelona

Galeria del Paranimf de l’Edifici Històric.
Galeria del Paranimf de l’Edifici Històric.
Institucional
(15/05/2020)

El Pla de la Universitat de Barcelona de desescalada del confinament preveu que la desescalada sʼefectuarà dʼuna manera gradual, per fases, de forma asimètrica, tenint en compte lʼàmbit dʼactivitat i les condicions físiques de cada centre, i dʼacord amb els principis dʼactuació següents: en primer lloc, seguint sempre les indicacions de les autoritats competents; en segon lloc, garantint la seguretat i la salut del personal de la Universitat; en tercer lloc, garantint la prestació del servei públic de lʼeducació superior que la Universitat té legalment encomanat, mitjançant la docència, la recerca i la transferència, i finalment, garantint que lʼalumnat pugui acabar els estudis.

El document sʼha elaborat tenint en compte la informació disponible fins avui, amb lʼaportació de diversos àmbits de decisió i gestió, i sʼha presentat als representants dels treballadors i als delegats de prevenció de la Universitat de Barcelona per a la seva consulta i participació. El pla està subjecte a les modificacions que escaigui en funció de lʼevolució de la pandèmia i de les instruccions i recomanacions de les autoritats competents.

Per la seva banda, el Pla de contingència per a la desescalada del confinament, elaborat per lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB (OSSMA), defineix les condicions de seguretat i el procediment que caldrà implementar per al retorn a lʼactivitat presencial a les instal·lacions i edificis de la UB en les diferents fases. Està basat en els coneixements i les recomanacions de les autoritats competents, tant de lʼàmbit sanitari com de lʼàmbit laboral i, per tant, es modificarà en la mesura que variïn aquestes recomanacions. Els dos plans sʼaniran omplint de més continguts a mesura que anem avançant en les fases, en especial en relació amb la fase 4.

 

Galeria del Paranimf de l’Edifici Històric.
Galeria del Paranimf de l’Edifici Històric.
Institucional
15/05/2020

El Pla de la Universitat de Barcelona de desescalada del confinament preveu que la desescalada sʼefectuarà dʼuna manera gradual, per fases, de forma asimètrica, tenint en compte lʼàmbit dʼactivitat i les condicions físiques de cada centre, i dʼacord amb els principis dʼactuació següents: en primer lloc, seguint sempre les indicacions de les autoritats competents; en segon lloc, garantint la seguretat i la salut del personal de la Universitat; en tercer lloc, garantint la prestació del servei públic de lʼeducació superior que la Universitat té legalment encomanat, mitjançant la docència, la recerca i la transferència, i finalment, garantint que lʼalumnat pugui acabar els estudis.

El document sʼha elaborat tenint en compte la informació disponible fins avui, amb lʼaportació de diversos àmbits de decisió i gestió, i sʼha presentat als representants dels treballadors i als delegats de prevenció de la Universitat de Barcelona per a la seva consulta i participació. El pla està subjecte a les modificacions que escaigui en funció de lʼevolució de la pandèmia i de les instruccions i recomanacions de les autoritats competents.

Per la seva banda, el Pla de contingència per a la desescalada del confinament, elaborat per lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB (OSSMA), defineix les condicions de seguretat i el procediment que caldrà implementar per al retorn a lʼactivitat presencial a les instal·lacions i edificis de la UB en les diferents fases. Està basat en els coneixements i les recomanacions de les autoritats competents, tant de lʼàmbit sanitari com de lʼàmbit laboral i, per tant, es modificarà en la mesura que variïn aquestes recomanacions. Els dos plans sʼaniran omplint de més continguts a mesura que anem avançant en les fases, en especial en relació amb la fase 4.