Sʼaixeca la suspensió de terminis administratius

 
 
Institucional
(28/05/2020)

La suspensió dels terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic, suspesos el 14 de març a partir de la declaració de lʼestat dʼalarma, queda derogada amb efectes a 1 de juny de 2020.

A partir de dilluns, 1 de juny, per resolució del rector es reprèn el còmput dels terminis administratius o, si escau, es reinicien. Els òrgans competents hauran de publicar els terminis que resultin dʼaquesta resolució en cada procediment i adaptar, si escau, les convocatòries a les exigències derivades de les limitacions de mobilitat.

 

 

 

 
 
Institucional
28/05/2020

La suspensió dels terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic, suspesos el 14 de març a partir de la declaració de lʼestat dʼalarma, queda derogada amb efectes a 1 de juny de 2020.

A partir de dilluns, 1 de juny, per resolució del rector es reprèn el còmput dels terminis administratius o, si escau, es reinicien. Els òrgans competents hauran de publicar els terminis que resultin dʼaquesta resolució en cada procediment i adaptar, si escau, les convocatòries a les exigències derivades de les limitacions de mobilitat.