Identifiquen una diana terapèutica per al tractament de la diabetis de tipus 2

Investigadors de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Universitat de Barcelona.
Investigadors de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Universitat de Barcelona.
Recerca
(21/09/2016)

Investigadors de la Universitat de Barcelona han descrit una nova diana terapèutica, la cinasa HRI, per tractar la diabetis de tipus 2 i altres malalties metabòliques. Lʼ estudi , publicat a la revista científica Diabetes, lʼha dirigit el grup de Manuel Vázquez Carrera, investigador de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica i de lʼInstitut de Biomedicina (IBUB) de la UB, i membre del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques (CIBERDEM). També hi han participat els grups de la UB-IBUB coordinats per Santiago Vázquez i Francesc Villarroya, així com els equips dʼÁngela Valverde (CSIC-UAM, CIBERDEM) i Walter Wahli (Universitat de Lausana i Universitat Tecnològica de Nanyang, Singapur).

Investigadors de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Universitat de Barcelona.
Investigadors de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Universitat de Barcelona.
Recerca
21/09/2016

Investigadors de la Universitat de Barcelona han descrit una nova diana terapèutica, la cinasa HRI, per tractar la diabetis de tipus 2 i altres malalties metabòliques. Lʼ estudi , publicat a la revista científica Diabetes, lʼha dirigit el grup de Manuel Vázquez Carrera, investigador de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica i de lʼInstitut de Biomedicina (IBUB) de la UB, i membre del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques (CIBERDEM). També hi han participat els grups de la UB-IBUB coordinats per Santiago Vázquez i Francesc Villarroya, així com els equips dʼÁngela Valverde (CSIC-UAM, CIBERDEM) i Walter Wahli (Universitat de Lausana i Universitat Tecnològica de Nanyang, Singapur).

La diabetis de tipus 2 és una malaltia crònica que afecta la manera en què el nostre cos utilitza la glucosa: lʼorganisme és incapaç dʼaprofitar-la i això fa que s'acumuli a la sang. La diabetis mal controlada pot causar problemes de circulació, al cor, als ulls, als ronyons i altres òrgans.

El treball es va centrar en lʼestudi en ratolins de lʼhormona FGF21, una molècula reguladora de la glucosa i el metabolisme de lípids implicada, doncs, en el desenvolupament de malalties metabòliques com la diabetis. Lʼobjectiu de lʼestudi va ser desentranyar els mecanismes que regulen lʼexpressió de lʼhormona FGF21 al fetge per identificar potencials dianes farmacològiques que modulin els efectes dʼaquesta hormona.

Els investigadors van identificar la cinasa HRI com una molècula reguladora de lʼexpressió dʼFGF21. «Els resultats demostren que el tractament amb fàrmacs activadors de lʼHRI augmenta els nivells dʼFGF21, de manera que es redueix la intolerància a la glucosa i lʼesteatosi hepàtica en ratolins alimentats amb una dieta rica en greixos», explica Manuel Vázquez. «A més, aquestes propietats suggereixen que HRI podria ser una diana farmacològica per tractar les malalties metabòliques pel seu efecte modulador dels nivells dʼFGF212», assenyala.

Aquests resultats obren una nova línia de recerca per estudiar els activadors de lʼHRI en el tractament de la diabetis de tipus 2 i dʼaltres malalties metabòliques. De fet, els investigadors ja han presentant una patent amb la Universitat de Barcelona sobre aquesta recerca. «Lʼobjectiu ara és confirmar lʼeficàcia i la seguretat dels fàrmacs activadors dʼHRI en estudis preclínics», conclou lʼinvestigador.

Referència de lʼarticle

Zarei M., Barroso E.; Leiva R.; Barniol Xicota M.; Eugènia Pujol, C. E.; Santiago Vázquez, X. P.; Pardo, V.; González Rodríguez, A.; M. Valverde, A. M.; Quesada López, T.; Villarroya, F.; Wahli, W.; Vázquez Carrera, M. «Heme-regulated eIF2α kinase modulates hepatic FGF21 and is activated by PPARβ/δ deficiency». Diatetes, agost de 1016. DOI: 10.2337/db16-0155