Sari Hanafi, president de lʼAssociació Internacional de Sociologia, participa en la inauguració de la UB School of Sociology

Moment de la conferència de Sari Hanafi.
Moment de la conferència de Sari Hanafi.
Recerca
(21/05/2019)

Avui ha tingut lloc lʼacte de presentació de la UB School of Sociology, un centre que aplega la recerca i la formació de postgrau i de doctorat en lʼàmbit de la Sociologia que es fa a la Universitat de Barcelona. Formada per nou grups de recerca, la UB School of Sociology neix per aconseguir un entorn acadèmic internacional que estimuli el debat intel·lectual i científic. Durant lʼacte, Sari Hanafi, president de lʼAssociació Internacional de Sociologia (ISA) i professor de Sociologia de la Universitat Americana de Beirut, ha pronunciat la ponència «Migration and refugees in a globalised world: the case of the Mediterranean countries?»

Moment de la conferència de Sari Hanafi.
Moment de la conferència de Sari Hanafi.
Recerca
21/05/2019

Avui ha tingut lloc lʼacte de presentació de la UB School of Sociology, un centre que aplega la recerca i la formació de postgrau i de doctorat en lʼàmbit de la Sociologia que es fa a la Universitat de Barcelona. Formada per nou grups de recerca, la UB School of Sociology neix per aconseguir un entorn acadèmic internacional que estimuli el debat intel·lectual i científic. Durant lʼacte, Sari Hanafi, president de lʼAssociació Internacional de Sociologia (ISA) i professor de Sociologia de la Universitat Americana de Beirut, ha pronunciat la ponència «Migration and refugees in a globalised world: the case of the Mediterranean countries?»

Sari Hanafi és doctor en Sociologia per lʼEscola dʼEstudis Superiors en Ciències Socials de París. Dʼorigen siropalestí, és autor de nombrosos articles científics i capítols de llibre sobre la sociologia política i econòmica de la diàspora i els refugiats palestins, la sociologia de la religió, la sociologia de les migracions, les polítiques de recerca científica, la societat civil, la formació dʼelits i la justícia de transició.

La recerca de la UB School of Sociology sʼorganitza al voltant de cinc grans àrees: Desigualtat; Benestar, qualitat de vida i polítiques socials; Organitzacions socials; Societat, comunitat i medi ambient, i Cultura, coneixement i innovació. Els nou grups de recerca que integren el centre són: Anàlisi de Desigualtats i Nous Riscos Socials (AINSR); Centre dʼEstudis sobre Cultura, Política i Societat (CECUPS); Benestar, Comunitat i Control Social (Copolis); Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT); Estudis de Poder i Privilegi (EPP); Ètica Economicosocial i Epistemologia de les Ciències Socials (GREECS); Investigació Social Aplicada: Qualitat de Vida, Seguretat i Ciutadania (GRISA); Teoria Sociològica i Impacte Social de la Recerca, i Territori, Població i Ciutadania.

En el marc de la UB School of Sociology sʼimparteix el Graduate Programme in Sociology, adreçat als estudiants que tinguin la intenció de seguir una carrera de recerca en lʼàmbit internacional, i el màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació, adreçat a graduats de diferents disciplines, a més de la Sociologia, que facilita àmplies sortides professionals i proporciona una base adequada per als estudis de doctorat.

Pel que fa al programa de doctorat, té com a objectius fonamentals preparar acadèmics, investigadors i professionals dʼelit amb capacitat per dirigir les transformacions institucionals i proposar innovacions socials. La Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB també ha impulsat la UB School of Economics i la UB Business School, en els àmbits de lʼeconomia i lʼempresa respectivament.