Reunions de treball amb representants tunisians en el marc del projecte Erasmus+ SAGESSE

El projecte SAGESSE pretén modernitzar el sistema d’educació superior de Tunísia.
El projecte SAGESSE pretén modernitzar el sistema d’educació superior de Tunísia.
Institucional
(03/10/2019)

Al llarg dʼaquesta setmana, la Universitat de Barcelona acull la primera visita dʼestudi del projecte Erasmus+ SAGESSE. Aquest projecte, coordinat per la Unió de les Universitats de la Mediterrània (UNIMED) i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, pretén modernitzar el sistema dʼeducació superior de Tunísia reforçant el seu sistema de qualitat, els mecanismes de governança i el finançament basat en resultats.

El projecte SAGESSE pretén modernitzar el sistema d’educació superior de Tunísia.
El projecte SAGESSE pretén modernitzar el sistema d’educació superior de Tunísia.
Institucional
03/10/2019

Al llarg dʼaquesta setmana, la Universitat de Barcelona acull la primera visita dʼestudi del projecte Erasmus+ SAGESSE. Aquest projecte, coordinat per la Unió de les Universitats de la Mediterrània (UNIMED) i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, pretén modernitzar el sistema dʼeducació superior de Tunísia reforçant el seu sistema de qualitat, els mecanismes de governança i el finançament basat en resultats.

Lʼobjectiu de les reunions de treball que sʼestan duent a terme és analitzar la governança de la gestió financera i del sistema dʼinformació de la Universitat de Barcelona i la possibilitat dʼimplementar sistemes similars a les universitats sòcies de Tunísia.

Participen en aquesta trobada, en la qual també sʼha presentat el projecte Charm-EU, els presidents o vicepresidents de tretze universitats tunisianes, juntament amb els seus directors financers, així com representants del Ministeri dʼEducació Superior de Tunísia i dʼAvaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). De la Universitat de Barcelona hi han participat, entre dʼaltres, la delegada del rector per a la mobilitat i programes internacionals, Aurèlia Mañé, i el gerent, Josep Oriol Escardíbul.