Retorn a lʼArxiu de la UB de tota la documentació de lʼEscola dʼAlts Estudis Mercantils

El fons que ara arriba a l’AICD està integrat per unes 2.600 caixes.
El fons que ara arriba a l’AICD està integrat per unes 2.600 caixes.
Cultura
(20/07/2017)

LʼArxiu Intermedi de Campus Diagonal (AICD) ha rebut tota la documentació pertanyent al fons documental de lʼEscola dʼAlts Estudis Mercantils que custodiava lʼArxiu Nacional de Catalunya (ANC) des de l'any 1991.

El fons que ara arriba a l’AICD està integrat per unes 2.600 caixes.
El fons que ara arriba a l’AICD està integrat per unes 2.600 caixes.
Cultura
20/07/2017

LʼArxiu Intermedi de Campus Diagonal (AICD) ha rebut tota la documentació pertanyent al fons documental de lʼEscola dʼAlts Estudis Mercantils que custodiava lʼArxiu Nacional de Catalunya (ANC) des de l'any 1991.

En lʼetapa prèvia al desenvolupament del sistema dʼarxiu regulat a la Universitat de Barcelona, el trasllat dʼaquesta documentació a lʼANC va ser degut a la manca dʼespai dʼarxiu a les instal·lacions universitàries en aquell moment. En aquest context cal entendre la decisió presa com una mesura per garantir la conservació de la documentació.

El passat mes de juny, la Direcció General dʼArxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, vista la sol·licitud de recuperació dʼaquest fons presentada per la Unitat de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, resol el retorn del fons al seu productor, la Universitat de Barcelona, per tal de restablir la unitat d'arxiu.

El fons que ara arriba a lʼAICD està integrat per unes 2.600 caixes (260 metres lineals) dʼexpedients acadèmics dʼalumnes, de professorat mercantil i dʼauxiliars de comerç, juntament amb altra documentació administrativa, dʼun abast cronològic de gairebé un segle, 1891-1981, i que representa un total de 22.823 expedients.