Retirada una xarxa de pesca fantasma a la reserva marina de les illes Medes

Després de dos dies de treballs, els experts van poder treure l’art de pesca del fons marí amb equipaments especials.
Després de dos dies de treballs, els experts van poder treure l’art de pesca del fons marí amb equipaments especials.
Recerca
(26/09/2016)

Un equip format per investigadors de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio), juntament amb personal del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i el Grup dʼActuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE), han pogut recuperar aquest setembre una xarxa de pesca abandonada dins de la Reserva Marina de les Illes Medes.

Després de dos dies de treballs, els experts van poder treure l’art de pesca del fons marí amb equipaments especials.
Després de dos dies de treballs, els experts van poder treure l’art de pesca del fons marí amb equipaments especials.
Recerca
26/09/2016

Un equip format per investigadors de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio), juntament amb personal del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i el Grup dʼActuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE), han pogut recuperar aquest setembre una xarxa de pesca abandonada dins de la Reserva Marina de les Illes Medes.

 

El primer avís de la localització de la xarxa el va donar un instructor dʼun centre dʼimmersió de lʼEstartit (Baix Empordà). En concret, la xarxa recuperada del fons marí és una art dʼencerclament dʼuns 200 metres de llargada i dʼun pes considerable, que estava dipositada sobre un fons de sorra, còdols i algunes roques. Amb les dades aportades per lʼinstructor, i dʼacord amb el grau dʼepibiosi (organismes incrustats) que mostra la xarxa, es calcula que estava al fons marí des de fa un parell dʼanys.

 

Abans de retirar-la, els experts la van inspeccionar per quantificar lʼimpacte que podia tenir sobre el fons marí, a més de detectar i alliberar les espècies que hi havia enredades. A continuació, es va desenganxar del fons amb cura per evitar lʼerosió i per protegir les espècies marines durant el procés dʼextracció. A causa de les grans dimensions i el pes elevat dʼaquesta art de pesca, els membres del GRAE la van haver de retirar en dues fases amb lʼajut de globus dʼaire. Segons els experts, tot i que els efectes erosius de la xarxa sobre les roques on havia estat lligada aquests anys són considerables, el tram que va quedar sobre el fons detrític —que va ser la major part— no va causar cap impacte important.

 

Evitant la pesca fantasma

 

Aquesta troballa evidencia que es fa, o bé sʼha fet, pesca dʼencerclament de manera il·legal dins del perímetre de la reserva marina. Els resultats del programa de seguiment de la biodiversitat marina del parc indiquen una davallada dʼalgunes espècies comercials, com ara lʼorada, i se sospitava que la causa era la pesca dʼencerclament. El fet de trobar aquesta xarxa sembla confirmar aquesta hipòtesi.

 

Aquesta actuació sʼemmarca dins del projecte «Evitem la pesca fantasma», que va començar lʼany 2015 al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, per enretirar dels fons marins les xarxes i arts de pesca abandonades, tant artesanals com esportives, per evitar que tinguin impacte sobre les espècies i els ecosistemes bentònics.

 

El projecte és una iniciativa dʼinvestigadors del Grup de Recerca Consolidat MedRecover de la Universitat de Barcelona, coordinats pel professor Bernat Hereu, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de lʼIRBio, amb la col·laboració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i la confraria de pescadors de lʼEstartit.

 

 

Fotografies: Bernat Hereu (UB-IRBio)