Respecte per lʼautonomia de les universitats, també a Catalunya

 
 
Acadèmic
(23/10/2017)

A continuació reproduïm el comunicat fet públic avui per la LERU sobre la situació a Catalunya:

 

La Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU) ha observat amb preocupació els esdeveniments polítics recents a lʼEstat espanyol. La LERU sʼha assabentat que el passat 15 de setembre el Ministeri dʼHisenda espanyol va bloquejar els actius bancaris dʼaproximadament tres-centes institucions catalanes, incloent-hi totes les universitats públiques i els centres de recerca. Des dʼaquell dia, els pagaments dʼaquestes institucions només es poden efectuar després dʼhaver estat aprovats per un funcionari d'Hisenda espanyol. Una de les institucions afectades per aquestes mesures és la Universitat de Barcelona, una de les vint-i-tres institucions membres de la LERU.

 
 
Acadèmic
23/10/2017

A continuació reproduïm el comunicat fet públic avui per la LERU sobre la situació a Catalunya:

 

La Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU) ha observat amb preocupació els esdeveniments polítics recents a lʼEstat espanyol. La LERU sʼha assabentat que el passat 15 de setembre el Ministeri dʼHisenda espanyol va bloquejar els actius bancaris dʼaproximadament tres-centes institucions catalanes, incloent-hi totes les universitats públiques i els centres de recerca. Des dʼaquell dia, els pagaments dʼaquestes institucions només es poden efectuar després dʼhaver estat aprovats per un funcionari d'Hisenda espanyol. Una de les institucions afectades per aquestes mesures és la Universitat de Barcelona, una de les vint-i-tres institucions membres de la LERU.

Si bé aquesta decisió està actualment impugnada als tribunals, el resultat encara és incert. Per contra, el que sí que és evident és que aquest fet debilita lʼautonomia de les universitats i centres de recerca a Catalunya. Per a les universitats, aquesta limitació de la presa de decisions en matèria financera és la culminació de moltes altres mesures que ha anat adoptant el Govern espanyol en el passat per limitar-ne la independència, utilitzant normatives minucioses que han afectat seriosament el potencial acadèmic i científic dels centres

La LERU lamenta profundament aquestes mesures i reclama al Govern espanyol que les suprimeixi de manera immediata, a fi que les universitats catalanes puguin recuperar el seu funcionament normal en aquest moment polític de grans desafiaments. Juntament amb la llibertat acadèmica, lʼautonomia institucional és clau per al món acadèmic i per a la societat en general, i no es pot limitar sobre la base de consideracions polítiques o per servir objectius polítics.

De la mateixa manera que la Universitat de Barcelona, la LERU espera que es pugui restablir el diàleg entre els diferents actors polítics i que aviat sʼassoleixi un bon resultat.