Identifiquen una proteïna que protegeix contra el fetge gras no alcohòlic

Antonio Zorzano i l'equip del laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris que ha participat en aquesta investigació.
Antonio Zorzano i l'equip del laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris que ha participat en aquesta investigació.
Recerca
(06/05/2019)

La proteïna mitofusina 2 podria actuar com un factor de protecció davant la malaltia del fetge gras no alcohòlic —una patologia que afecta prop del 25 % de la població mundial—, segons un nou treball publicat a la revista Cell i dirigit per lʼinvestigador Antonio Zorzano, catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB i cap del Laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

Antonio Zorzano i l'equip del laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris que ha participat en aquesta investigació.
Antonio Zorzano i l'equip del laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris que ha participat en aquesta investigació.
Recerca
06/05/2019

La proteïna mitofusina 2 podria actuar com un factor de protecció davant la malaltia del fetge gras no alcohòlic —una patologia que afecta prop del 25 % de la població mundial—, segons un nou treball publicat a la revista Cell i dirigit per lʼinvestigador Antonio Zorzano, catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB i cap del Laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

 

La malaltia del fetge gras no alcohòlic és un conjunt dʼafeccions hepàtiques amb diferent grau de severitat que es caracteritzen per lʼacumulació de greix a les cèl·lules del fetge i que no són causades per un consum elevat dʼalcohol. Un dels quadres clínics més greus de fetge gras és lʼesteatohepatitis no alcohòlica (NASH), una patologia que cursa amb acumulació de greix i inflamació.

En el treball, l'equip científic va constatar una disminució significativa dels nivells de la mitofusina 2 en pacients i en ratolins afectats pel NASH. La restauració dels nivells de la mitofusina 2 en ratolins amb NASH va revelar una millora important de la malaltia d'acord amb un protocol experimental basat en l'ús d'adenovirus (virus modificats per expressar algunes proteïnes).


«La mitofusina 2 representa una possible diana terapèutica per combatre el fetge gras, una patologia contra la qual no hi ha medicaments disponibles. Avui en dia és difícil diagnosticar-la de manera precoç i els metges recomanen perdre pes per poder-la pal·liar», apunta Antonio Zorzano, catedràtic al Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la UB i membre del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM).


Tal com explica la investigadora de lʼIRB M. Isabel Hernández-Álvarez, primera autora de lʼestudi, «ara sʼestan estudiant diferents vies que permetin augmentar els nivells de mitofusina 2 sense generar efectes secundaris, i que podrien ser rellevants en el tractament del fetge gras no alcohòlic».

Més informació