Oberta la matrícula per als cursos intensius dʼidiomes

 
 
Acadèmic
(25/05/2022)

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la UB ja ha obert la matrícula per als cursos intensius dʼidiomes dʼaquest estiu. El programa dʼenguany inclou cursos gratuïts per preparar lʼestada a lʼestranger en cas de tenir beca de mobilitat per a lʼany acadèmic 2022-2023 i cursos per exercir docència en llengua anglesa. 

Lʼalumnat que hagi obtingut una plaça de mobilitat internacional de la UB per al programa dʼintercanvi 2022-2023 pot millorar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat dʼacollida, a través d'aquest enllaç. En aquests casos lʼEscola ofereix cursos dʼidiomes de 50 hores, que per als alumnes que hagin fet la prova dʼacreditació són totalment gratuïts i per a la resta tenen un preu de només 30 euros. Lʼidioma de cada curs serà la llengua oficial o bé la llengua vehicular acadèmica del país dʼacollida, informació que consta en els documents de resolució de les beques dʼintercanvi. 

 
 
Acadèmic
25/05/2022

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la UB ja ha obert la matrícula per als cursos intensius dʼidiomes dʼaquest estiu. El programa dʼenguany inclou cursos gratuïts per preparar lʼestada a lʼestranger en cas de tenir beca de mobilitat per a lʼany acadèmic 2022-2023 i cursos per exercir docència en llengua anglesa. 

Lʼalumnat que hagi obtingut una plaça de mobilitat internacional de la UB per al programa dʼintercanvi 2022-2023 pot millorar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat dʼacollida, a través d'aquest enllaç. En aquests casos lʼEscola ofereix cursos dʼidiomes de 50 hores, que per als alumnes que hagin fet la prova dʼacreditació són totalment gratuïts i per a la resta tenen un preu de només 30 euros. Lʼidioma de cada curs serà la llengua oficial o bé la llengua vehicular acadèmica del país dʼacollida, informació que consta en els documents de resolució de les beques dʼintercanvi. 

Si lʼestudiant vol fer més de 50 hores, sʼofereix la possibilitat de completar les 50 restants dʼun curs intensiu de 100 hores (equivalent a la totalitat dʼun nivell europeu) aplicant la subvenció a les 50 primeres. Aquesta informació es pot consultar amb detall a lʼapartat dʼajuts i beques del web de lʼEIM.

El nivell dʼidioma dels cursos es fixa en funció del nivell acreditat en el moment de sol·licitar la beca. Tanmateix, en cas que lʼalumne hagi ampliat aquest nivell posteriorment, lʼEIM posa a la seva disposició lʼassessorament dʼun coordinador per tal dʼajustar-lo a lʼassolit realment i millorar així lʼaprofitament del curs. 

Enguany el nombre dʼalumnes de la Universitat de Barcelona que participen en un programa dʼintercanvi i poden acollir-se a aquest servei és de 1.458, dels quals uns 300 van fer la prova dʼacreditació de nivell a lʼEIM el gener passat.

Lʼanglès com a sortida professional 

Des del curs 2020-2021 lʼEscola dʼIdiomes Moderns de la Universitat de Barcelona és també un centre autoritzat per certificar els títols CELTA i DELTA de Cambridge. El Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) sʼadreça tant a persones que vulguin començar la seva carrera professional com a professors amb certa trajectòria, persones que es vulguin formar per viatjar i ensenyar lʼanglès, persones estrangeres sense experiència docent, filòlegs o professionals amb experiència en acadèmies.

El CELTA és el títol dʼensenyament més reconegut a tot el món i les proves per obtenir-lo les avalua la Universitat de Cambridge. El curs consta dʼun mínim de 120 hores presencials, dividides entre classes teòriques (en què els estudiants aprenen sobre gestió de lʼaula, anàlisi del llenguatge, tècniques dʼensenyament i disseny de materials didàctics adequats) i pràctiques docents amb aprenents reals (en què apliquen el que han estudiat en classes reals amb alumnes de nivells diferents). Al final del curs, hauran fet un mínim de sis hores dʼensenyament observades i avaluades pels tutors. Els horaris i preus es poden consultar al web del curs.