Rectors universitaris reclamen al Consell Europeu un pressupost satisfactori en recerca i innovació per a Horitzó 2020

Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
Recerca
(08/02/2013)
Els rectors de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU) han demanat, en un comunicat conjunt, un compromís ferm al Consell Europeu per tancar un pressupost de recerca satisfactori que reforci el programa marc de finançament Horitzó 2020. Les universitats agrupades en aquesta associació, entre les quals es troba la UB, consideren essencial la inversió comunitària en recerca i innovació per continuar assegurant el creixement, la competitivitat del continent i la creació de llocs de treball.
 
Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
Recerca
08/02/2013
Els rectors de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU) han demanat, en un comunicat conjunt, un compromís ferm al Consell Europeu per tancar un pressupost de recerca satisfactori que reforci el programa marc de finançament Horitzó 2020. Les universitats agrupades en aquesta associació, entre les quals es troba la UB, consideren essencial la inversió comunitària en recerca i innovació per continuar assegurant el creixement, la competitivitat del continent i la creació de llocs de treball.
 
En plena negociació dels Pressupostos de la Unió Europea per al sexenni 2014-2020, la LERU ha donat suport al pressupost de 80.000 milions dʼeuros en R+D de lʼHoritzó 2020 plantejat per la Comissió Europea el novembre de lʼany passat, que ara haurà de ser validat pel Parlament i el Consell Europeu. Els rectors consideren important que les decisions sobre el finançament dʼHoritzó 2020 no quedin deslligades de lʼaprovació dels pressupostos generals europeus. Els caps dʼEstat i de Govern de la Unió Europea es reuniran el 7 i el 8 de febrer per mirar de tancar aquests pressupostos.
 
El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha afirmat que la inversió en les capacitats de recerca i innovació europees és fonamental perquè lʼeconomia del coneixement que Europa necessita giri cap a «la formació de capital humà, el creixement de lʼocupació i la consolidació dʼun model sostenible». Segons Ramírez, el pressupost comunitari haurà de reforçar els tres pilars del programa Horitzó 2020: «Excel·lència científica, lideratge industrial i donar resposta als desafiaments que tenim plantejats com a societat».
 
La LERU defensa que lʼincrement de lʼR+D té un impacte directe en el creixement per càpita i un impacte positiu en lʼocupació a llarg termini. A més, lʼassociació apunta que la taxa de rendiment de lʼR+D finançada amb fons públics normalment és superior al 30 %.
 
Horitzó 2020 serà el nou programa de recerca i innovació de la UE que substituirà el 7è Programa marc. La LERU és una associació de vint-i-una universitats intensives en recerca que comparteixen els valors de la docència dʼalta qualitat en un entorn de recerca internacionalment competitiu. A més de la Universitat de Barcelona, formen part de lʼassociació universitats com la de Cambridge, la dʼAmsterdam, la dʼEdimburg i la de París Sud.