Rècord dʼalumnes matriculats a la Universitat de lʼExperiència per al curs 2015-2016

La Coral de la Universitat de la Experiència ha actuat durant la inauguració de curs.
La Coral de la Universitat de la Experiència ha actuat durant la inauguració de curs.
Acadèmic
(13/10/2015)

La Universitat de lʼExperiència (UdE) de la Universitat de Barcelona ha inaugurat aquest dimarts, 13 dʼoctubre, el curs 2015-2016 amb un acte al Paranimf que ha presidit el rector, Dídac Ramírez. El professor del Departament dʼHistòria de lʼArt Joan Ramon Triadó ha impartit la conferència inaugural, titulada «Lʼart com a mirall de lʼexperiència».

La Coral de la Universitat de la Experiència ha actuat durant la inauguració de curs.
La Coral de la Universitat de la Experiència ha actuat durant la inauguració de curs.
Acadèmic
13/10/2015

La Universitat de lʼExperiència (UdE) de la Universitat de Barcelona ha inaugurat aquest dimarts, 13 dʼoctubre, el curs 2015-2016 amb un acte al Paranimf que ha presidit el rector, Dídac Ramírez. El professor del Departament dʼHistòria de lʼArt Joan Ramon Triadó ha impartit la conferència inaugural, titulada «Lʼart com a mirall de lʼexperiència».

La UdE es consolida com una opció molt vàlida per a les persones de més de cinquanta-cinc anys que volen ampliar estudis. Ho demostra una demanda que creix exponencialment des de la creació dʼaquest programa, així com el fet que enguany hi ha dos-cents alumnes matriculats més que el curs passat (en total, 1.114 persones matriculades). Cal destacar que aquest curs hi ha dos programes que doblen lʼoferta i que sʼimpartiran simultàniament a Barcelona al Centre Cultural El Carme de Badalona: Filosofia i Història de lʼart. Així mateix, es constata que en alguns casos lʼoferta sʼha quedat clarament curta per a la demanda. És el cas, per exemple, del programa Història, societat i territori, que oferia cinquanta places i ha tingut tres-centes preinscripcions.

oferta de la UdE inclou deu programes universitaris que proporcionen una formació aprofundida, innovadora i complementària a la formació superior, tant de lʼàmbit de les humanitats ―Filosofia; Biblioteques i arxius en lʼera digital; Història de lʼart; Llengües i literatures, i Història, societat i territori―, com dʼaltres que tenen una vessant més científica ―Psicologia; Ciències de la salut; Alimentació i gastronomia, Biologia: Home i biodiversitat, i Astronomia i meteorologia. El model és mixt i, en la majoria dels programes, els estudiants grans comparteixen aules amb els estudiants de grau de les diferents facultats de la UB. La durada dels estudis és dʼun o dos cursos amb possibilitat dʼampliació a un tercer, i la docència la imparteixen professors de la Universitat.

Lʼalumnat de la UdE (586 de primer curs, 268 de segon curs i 260 alumnes de curs dʼampliació) és majoritàriament femení: un 62 % dels alumnes són dones, i un 70 % dels matriculats tenen entre 60 i 70 anys. Un 61 % estan jubilats o prejubilats i, tot i que no es demana tenir cap requisit formatiu previ, més dʼun 52 % de lʼalumnat té estudis superiors.

En finalitzar el curs passat, es va fer una enquesta de satisfacció, en què van participar els alumnes que havien acabat el programa dʼestudis. En termes globals, els resultats posen de manifest, per exemple, que el grau de satisfacció és molt bo, tant pel que fa a la informació rebuda abans de la matrícula, com pels continguts desenvolupats en el programa i la tasca docent del professorat, així com les condicions i la qualitat de les instal·lacions.

A més, lʼenquesta posa en relleu que gairebé el 90 % dels alumnes assisteixen molt regularment a classe ―lʼassistència mitjana supera el 80 % del total de classes―, i que els dos motius principals que els impulsen a matricular-se són obtenir o ampliar coneixements i conèixer la matèria.

La Universitat de lʼExperiència manté dos patrocinadors que li donen suport mitjançant convenis de col·laboració: lʼAjuntament de Barcelona i la Fundació Agrupació.