Reconeixement dʼexcel·lència per al Reference Site Catalonia, consorci sobre envelliment actiu en el qual participa la UB

 
 
Recerca
(27/09/2019)

El Reference Site Catalonia, un consorci en el qual participa la Universitat de Barcelona, ha rebut la distinció màxima de quatre estrelles que atorga lʼEuropean Innovation Partnership on Active and Healthy Living (EIP on AHA), una entitat impulsada per la Comissió Europea per facilitar la innovació i la transformació digital en lʼàmbit de lʼenvelliment actiu i saludable. El Reference Site Catalonia també ha rebut el reconeixement especial dʼexcel·lència per la seva tasca i recorregut en matèria dʼenvelliment actiu i per estimular el creixement econòmic sostenible.

 
 
Recerca
27/09/2019

El Reference Site Catalonia, un consorci en el qual participa la Universitat de Barcelona, ha rebut la distinció màxima de quatre estrelles que atorga lʼEuropean Innovation Partnership on Active and Healthy Living (EIP on AHA), una entitat impulsada per la Comissió Europea per facilitar la innovació i la transformació digital en lʼàmbit de lʼenvelliment actiu i saludable. El Reference Site Catalonia també ha rebut el reconeixement especial dʼexcel·lència per la seva tasca i recorregut en matèria dʼenvelliment actiu i per estimular el creixement econòmic sostenible.

 

Coordinat per la Fundació TIC Salut Social de la Generalitat de Catalunya, el Reference Site Catalonia està integrat per la UB, com a centre dʼeducació superior i de recerca; lʼIDIAP Jordi Gol, en representació de la recerca aplicada a lʼatenció primària, i Eurecat, com a centre tecnològic. Aplega, doncs, tot el món de la recerca i el teixit empresarial compromès amb el desenvolupament tecnològic i innovador en termes de salut i benestar social.

En la convocatòria del 2019, sʼha atorgat lʼestatus de reference site a 77 organitzacions regionals i locals, que tenen el compromís dʼinvertir en innovació aplicada a lʼenvelliment actiu i transferir aquest coneixement a lʼespai europeu.

Tal com destaca Domènec Espriu, vicerector de Recerca, «la UB està fermament compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), un dels quals és el de la salut i el benestar. Garantir un envelliment actiu i saludable és un repte creixent en les societats avançades, especialment al nostre país, on afortunadament lʼesperança de vida és de les més altes del món». «Fer-ho dʼuna manera eficaç i sostenible requerirà un ús progressiu de les noves tecnologies, i aquest és justament lʼobjecte principal del Reference Site Catalonia, ara feliçment revalidat amb la màxima qualificació», remarca Espriu. El vicerector recorda també que la UB té diversos grups de recerca potents en aspectes que incideixen en aquesta problemàtica. «Els continuarem posant al servei de lʼavenç dʼaquest objectiu, reforçant especialment els aspectes transversals entre les TIC i el món de la salut», conclou.

Per la seva banda, Josep Samitier, catedràtic dʼElectrònica de la UB i coordinador de la participació de la Universitat al Reference Site Catalonia, destaca que «és un reconeixement rellevant perquè consolida la posició de Catalunya entre les regions europees, ja que en altres edicions ja va obtenir la màxima qualificació i ara se li fa una menció especial».

La Universitat de Barcelona, a través de la seva activitat docent, de recerca, dʼinnovació en salut i la seva connexió assistencial amb els hospitals universitaris, està fortament vinculada a millorar les bones pràctiques en envelliment saludable. «La participació i el lideratge de la UB com a membre principal de lʼEIT Health és un altre fet destacat de la contribució de la UB a la proposta», assenyala Samitier.


Més informació