Recomanacions de la LERU per a la nova Agenda Europea dʼInnovació

 
 
Institucional
(05/07/2022)

La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), xarxa de la qual forma part la UB, ha publicat una declaració per ratificar el seu suport i aportar recomanacions a la nova Agenda Europea dʼInnovació, pla dʼacció liderat per la Comissió Europea per convertir el continent en un referent global en innovació. 

Concretament, la LERU, associació dʼuniversitats intensives en recerca, ha enviat propostes a la Comissió Europea respecte de cinc àrees clau que actualment són un coll dʼampolla que frena les aspiracions europees en innovació. Aquestes àrees en què el continent ha de millorar són lʼaccés al finançament per part de les start-ups intensives en tecnologia, el suport constant a lʼexcel·lència científica com a font dʼinvenció, el poder de les universitats com a generadores dʼecosistemes dʼinnovació, el reforç de lʼeducació emprenedora dels estudiants i la creació de camins per transferir el talent científic a lʼempresa.

 
 
Institucional
05/07/2022

La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), xarxa de la qual forma part la UB, ha publicat una declaració per ratificar el seu suport i aportar recomanacions a la nova Agenda Europea dʼInnovació, pla dʼacció liderat per la Comissió Europea per convertir el continent en un referent global en innovació. 

Concretament, la LERU, associació dʼuniversitats intensives en recerca, ha enviat propostes a la Comissió Europea respecte de cinc àrees clau que actualment són un coll dʼampolla que frena les aspiracions europees en innovació. Aquestes àrees en què el continent ha de millorar són lʼaccés al finançament per part de les start-ups intensives en tecnologia, el suport constant a lʼexcel·lència científica com a font dʼinvenció, el poder de les universitats com a generadores dʼecosistemes dʼinnovació, el reforç de lʼeducació emprenedora dels estudiants i la creació de camins per transferir el talent científic a lʼempresa.

M. Carme Verdaguer, directora general de la Fundació Bosch i Gimpera i una de les autores de la declaració, explica com redreçar alguns dʼaquests problemes, com és del finançament: «Cal més finançament en els diferents estadis dʼun projecte emprenedor, sobretot en les etapes inicials i en les fases de creixement. Dʼaquesta manera, sʼevitarà que projectes que han nascut en el si de la Unió Europea acabin marxant a altres àrees». «Des de la LERU —prossegueix Verdaguer— també demanem suport específic a les deep tech start-ups (empreses sorgides dʼun descobriment científic o dʼuna innovació tecnològica disruptiva), perquè creiem que poden aportar un valor diferencial».

Així mateix, Verdaguer afirma que «lʼAgenda Europea dʼInnovació no es pot oblidar de donar suport a la ciència dʼexcel·lència, perquè és dʼon surten les innovacions més disruptives, malgrat que el camí cap a lʼaplicació dels seus descobriments no és lineal». I afegeix Verdaguer: «Necessitem també una política clara de drets de propietat industrial i intel·lectual». 

Quant a les universitats, la directora general de lʼFBG afirma que «són un agent important dels ecosistemes dʼinnovació: són dinamitzadores i aglutinadores, però també proporcionen els resultats de recerca que són el punt de partida per desenvolupar les innovacions». 

Verdaguer també assenyala un obstacle que cal eliminar: «Els mercats a Europa encara estan molt fragmentats, a diferència del que passa als Estats Units. És un desavantatge per a les petites empreses que comencen».

La gestió i promoció del talent també és un altre tema que hi ha sobre la taula. «Les universitats de la LERU tenim molt assumit que hem dʼimpartir formació en emprenedoria als nostres estudiants per tal que siguin capaços de convertir idees en projectes amb èxit», diu la directora general de lʼFBG.

A lʼúltim, Verdaguer destaca que «cal facilitar la mobilitat professional de lʼinvestigador entre la universitat i lʼempresa». «Actualment —subratlla—, hi ha molts impediments que dificulten poder desenvolupar carreres professionals flexibles».

Les universitats agrupades a la LERU insten els governs, els legisladors i les agències de finançament a què concebin lʼimpacte de la recerca  com un procés dinàmic, obert i en xarxa en una cultura de compromís sostingut i coproducció de coneixement.