Recaptació rècord de la Panera Solidària

Els guanyadors de la vuitena edició de la Panera Solidària.
Els guanyadors de la vuitena edició de la Panera Solidària.
Institucional
(19/12/2022)

En aquesta edició de la Panera Solidària de la UB sʼha assolit un rècord de recaptació (7.140 €) i de participació respecte a totes les edicions dʼaquest programa solidari. Aquests diners es destinaran al projecte Llatzeret dʼArrels Fundació per ajudar les persones que viuen als carrers de la ciutat de Barcelona. El projecte engloba la reforma i reparació dʼun edifici en propietat per habilitar-hi cinc habitatges per a persones sense llar, a més dʼun nou servei de baixa exigència anomenat Pis Zero, un espai on aquestes persones puguin aixoplugar-se i descansar temporalment sense estar exposades al risc que suposa dormir al ras.

 

Els guanyadors de la vuitena edició de la Panera Solidària.
Els guanyadors de la vuitena edició de la Panera Solidària.
Institucional
19/12/2022

En aquesta edició de la Panera Solidària de la UB sʼha assolit un rècord de recaptació (7.140 €) i de participació respecte a totes les edicions dʼaquest programa solidari. Aquests diners es destinaran al projecte Llatzeret dʼArrels Fundació per ajudar les persones que viuen als carrers de la ciutat de Barcelona. El projecte engloba la reforma i reparació dʼun edifici en propietat per habilitar-hi cinc habitatges per a persones sense llar, a més dʼun nou servei de baixa exigència anomenat Pis Zero, un espai on aquestes persones puguin aixoplugar-se i descansar temporalment sense estar exposades al risc que suposa dormir al ras.

 

Un cop fet el sorteig, els guanyadors de la vuitena edició de la Panera Solidària dʼaquesta edició són:

• Panera Tió: Montserrat Freixa Niella, membre del personal docent i investigador.

• Panera Neula: Gil Vigué Mercader, estudiant.

• Panera Galet: Rosa Oliva Castany, membre del personal dʼadministració i serveis.

• Panera Pessebre: Elisabeth Torres Salcedo, estudiant.

Edicions anteriors

En la primera edició de la Panera Solidària es van recaptar 1.838 €, que es van destinar a un projecte —impulsat i gestionat per la Fundació Solidaritat UB— dʼinserció sociolaboral i de foment de la interculturalitat mitjançant lʼagricultura urbana i de proximitat, adreçat a joves de 18 a 25 anys de lʼeix del Besòs i el Barcelonès Nord. En concret, els diners recaptats van servir per posar en marxa una iniciativa dʼinserció prelaboral amb una quinzena de joves de Santa Coloma de Gramenet amb alt risc dʼexclusió social, mitjançant la formació en conreus dʼhorta en zones urbanes.

En la segona edició de la Panera Solidària es van recaptar 4.274 €, que es van destinar a La Marató de TV3, dedicada a lʼictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Amb aquests diners es van finançar projectes de recerca biomèdica dʼexcel·lència seleccionats per la Fundació La Marató.

En la tercera edició de la Panera Solidària es van recaptar 4.684 €, que es van destinar al programa Hospital Amic de lʼObra Social de Sant Joan de Déu. Aquests diners van servir per millorar lʼexperiència dels infants hospitalitzats i fer-la tan positiva com fos possible amb diverses activitats com ara pallassos dʼhospital, artteràpia i taller de grafit, musicoteràpia i tallers de cant, voluntaris i intervencions assistides amb gossos.

En la quarta edició de la Panera Solidària es van recaptar 5.314 €, que es van destinar a lʼObra Social Sant Joan de Déu, concretament a un projecte per millorar el diagnòstic i la rehabilitació dels infants amb paràlisi cerebral. Lʼobjectiu principal del projecte consistia a desenvolupar una plataforma de suport al diagnòstic cognitiu de pacients amb trastorns motors.

En la cinquena edició de la Panera Solidària es van recaptar 3.496 €, que es van destinar al Programa de suport de la UB a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, coordinat per la Fundació Solidaritat UB, per promoure lʼaccés dʼaquest col·lectiu a lʼeducació superior.

En la sisena edició de la Panera Solidària es van recaptar 5.456 €, que es van destinar al projecte de recerca que investiga lʼimpacte de la COVID-19 a la Universitat, «Evitem nous brots: descobrim els portadors asimptomàtics», vinculat al programa Mecenes UB i promogut per la Universitat de Barcelona i lʼHospital Universitari de Bellvitge.

En la setena edició de la Panera Solidària es van recaptar 4.878 €, que es van destinar a la prevenció del fracàs i abandonament escolar per mitjà del programa Petit UBinding, que detecta dificultats lectores dʼinfants en edats primerenques i hi intervé des de la fase inicial.

La Universitat de Barcelona agraeix la participació de la comunitat universitària, així com de les empreses i els serveis de la UB que han aportat els premis que farceixen les quatre paneres solidàries.