Quatre milions dʼeuros a la recerca dʼidees innovadores en salut

Wild Card.
Wild Card.
Recerca
(23/01/2018)

En el marc del nou programa Wild Card, el consorci EIT Health, el major organisme europeu per a la innovació en vida saludable i envelliment actiu, ha anunciat un finançament de quatre milions dʼeuros per a iniciatives innovadores que permetin transformar lʼassistència sanitària europea i pal·liar lʼimpacte social i econòmic que ocasiona lʼenvelliment progressiu de la població.

Wild Card.
Wild Card.
Recerca
23/01/2018

En el marc del nou programa Wild Card, el consorci EIT Health, el major organisme europeu per a la innovació en vida saludable i envelliment actiu, ha anunciat un finançament de quatre milions dʼeuros per a iniciatives innovadores que permetin transformar lʼassistència sanitària europea i pal·liar lʼimpacte social i econòmic que ocasiona lʼenvelliment progressiu de la població.

La convocatòria Wild Card Projects està oberta a emprenedors, acadèmics, investigadors, enginyers, assessors de negoci, altres experts o simplement persones motivades i creatives de qualsevol país de la Unió Europea. Els candidats han de presentar, individualment o en equips petits (dʼun màxim de tres persones), una idea trencadora per abordar un dels dos reptes triats pels socis dʼEIT Health en aquesta edició:

  • Smart Health, que planteja el desafiament de crear nous sistemes que facin servir la intel·ligència artificial (IA) per poder interpretar ràpidament les dades massives (big data) que permetin millorar lʼatenció que ofereixen els professionals sanitaris als pacients a la Unió Europea.
  • Fight Back, que repta els candidats a crear solucions innovadores que afrontin el problema creixent de la resistència als antibiòtics, tant pel que fa a la conscienciació com a possibilitar nous processos i metodologies en lʼatenció sanitària de la UE.

Tal com explica Jorge Fernández, director dʼInnovació dʼEIT Health i coordinador del programa Wild Card, «la iniciativa Wild Card cerca persones innovadores, arriscades, amb capacitat de canviar les regles del joc i que tinguin idees poc convencionals pel que fa al futur de lʼatenció sanitària a la UE. Creiem que ara mateix, en algun lloc, hi ha gent que té aquestes idees. Wild Card vol treure-les a la llum i dotar-les del suport econòmic, empresarial i de recerca necessari per fer-les prosperar».

Els candidats seleccionats hauran de competir en un torneig final, que tindrà lloc del 16 al 20 dʼabril, en què sʼavaluarà les seves capacitats, coneixement i potencial. Els participants sʼhauran dʼagrupar en equips i, sobre la base dels perfils de les persones seleccionades, sʼhauran de crear els projectes, dels quals seʼn seleccionaran dos, que rebran suport econòmic i empresarial.

Les iniciatives guanyadores hauran de ser trencadores, dʼalt risc tecnològic i amb un potencial comercial real, i estar centrades en la recerca aplicada per abordar dʼuna manera ràpida i tangible un dels dos reptes plantejats pels socis dʼEIT Health en aquesta convocatòria Wild Card.

Durant dos anys —a partir del proper mes dʼoctubre—, els equips que les desenvolupin rebran suport tant econòmic com empresarial. La dotació econòmica és de dos milions dʼeuros per a cada projecte (un milió com a màxim per any). Paral·lelament, els socis dʼEIT Health, i més dʼuna dotzena dʼorganitzacions empresarials i incubadores que hi estiguin vinculades, els oferiran les instal·lacions i lʼassessorament necessaris per elaborar un pla de negoci que els permeti dʼassolir el propòsit general del projecte dʼuna manera ràpida i tangible.

Els equips Wild Card hauran de triar quina incubadora i entitat sʼadapta millor a les seves necessitats en termes dʼexperiència, instal·lacions i ubicació.

«El node espanyol dʼEIT Health vol ser un actiu important en aquesta iniciativa i per això ofereix diferents incubadores arreu del territori que poden acollir els equips seleccionats», subratlla Marco Pugliese, director dʼEIT Health Spain. «No només oferirem incubadores, sinó que també esperem mobilitzar les idees trencadores del nostre ecosistema innovador per tenir una presència destacada en la convocatòria. Estem convençuts que tant a Espanya com a Catalunya serem capaços de participar-hi dʼuna manera molt destacada i amb èxit», assegura lʼinvestigador.

El Grup UB, un dels actors destacats del programa

La Universitat de Barcelona (UB) —sòcia dʼEIT Health Spain— farà una crida al talent emprenedor i innovador que es genera en el si del Grup UB i, a través del Barcelona Institut dʼEmprenedoria (BIE) i de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), promourà iniciatives trencadores sorgides de la recerca i lʼexpertesa especialitzada en aquests àmbits de coneixement com a candidates a projectes Wild Card.

Segons el vicerector de Projecció i Internacionalització de la UB, Àlex Aguilar, «el programa Wild Card de lʼEIT Health constitueix una iniciativa excel·lent per a emprenedors i investigadors del nostre ecosistema dʼinnovació. Estic segur que afloraran molts projectes engrescadors dins de lʼàrea de la salut, i és una molt bona oportunitat per donar un impuls definitiu a les idees més prometedores perquè arribin al mercat».

El Parc Científic de la Universitat de Barcelona (PCB), seu dʼEIT Health Spain, és una de les entitats europees que sʼhan ofert com a Incubadora Wild Card per proporcionar als guanyadors dʼaquesta edició del programa les instal·lacions i els serveis de suport necessaris per transformar les seves idees en plans de negoci realistes que permetin encarar els reptes que planteja lʼatenció sanitària a Europa amb un retorn de la inversió.

Així mateix, el BIE i lʼFBG —amb seu al PCB— donaran lʼoportunitat als equips dʼaccedir a una mentoria aprofundida i valuosa durant tot el projecte.

«Aquesta és una oportunitat magnífica per a lʼecosistema emprenedor de Catalunya. No hi ha cap programa que destini una quantitat tan generosa al suport de lʼemprenedoria, així que vull animar tots els emprenedors i emprenedores que tinguin projectes en aquests dos camps a presentar les seves candidatures», remarca Ignasi Belda, director general del PCB.

El dilluns 29 de gener, a les 16.30 h, tindrà lloc una jornada informativa al PCB en el decurs de la qual Marco Pugliese, director dʼEIT Health Spain, explicarà el programa Wild Card, i respondrà a totes les qüestions relacionades amb aquesta convocatòria.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria dels Wild Card Projects sʼhan de presentar a través de la pàgina web. El termini dʼinscripció finalitza el 9 de març de 2018, a les 17.00 h.


Sobre EIT Health Spain

EIT Health Spain és el node espanyol dʼEIT Health, un consorci internacional integrat per més de 140 empreses capdavanteres, universitats i centres de recerca de catorze països europeus, que té el suport de lʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia (EIT), un organisme que pertany a la Unió Europea (UE). Amb un pressupost de 2.000 milions d'euros durant la propera dècada, el consorci —la iniciativa europea més ambiciosa desenvolupada en l'àmbit de la salut amb finançament públic— espera generar prop de 340 idees de negoci i 165 start-ups, i implicar un milió d'estudiants en els seus programes específics.

EIT Health Spain té socis de cinc regions —Catalunya, Madrid, València, Andalusia i País Basc—, deu dels quals són core partners i nou associate partners, que integren les tres àrees del triangle de la innovació: recerca, educació i creació d'empreses.

La Universitat de Barcelona és core partner dʼEIT Health Spain i, juntament amb Biocat i lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), ha participat en la redacció i coordinació de la proposta, i en el procés de constitució del node espanyol, la seu del qual es troba al PCB.