Publicat el primer estudi que analitza els canvis cerebrals associats a la fibromiàlgia juvenil

Lideren el treball les investigadores Maria Suñol i Marina López Solà, membres del Pain and Emotion Neuroscience Laboratory de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Lideren el treball les investigadores Maria Suñol i Marina López Solà, membres del Pain and Emotion Neuroscience Laboratory de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Recerca
(17/02/2022)

La fibromiàlgia juvenil és una síndrome que es caracteritza per un dolor crònic que afecta tot el cos. A més, causa fatiga i trastorns del son i de lʼestat dʼànim. Afecta infants i adolescents —sobretot noies— dʼarreu el món i es manifesta durant un període crític del desenvolupament del cervell. Analitzar les alteracions cerebrals que es produeixen en les primeres etapes de la fibromiàlgia juvenil podria ajudar a entendre millor la patofisiologia dʼaquesta síndrome, que fins ara no sʼhavia abordat des dʼaquesta perspectiva.

Lideren el treball les investigadores Maria Suñol i Marina López Solà, membres del Pain and Emotion Neuroscience Laboratory de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Lideren el treball les investigadores Maria Suñol i Marina López Solà, membres del Pain and Emotion Neuroscience Laboratory de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Recerca
17/02/2022

La fibromiàlgia juvenil és una síndrome que es caracteritza per un dolor crònic que afecta tot el cos. A més, causa fatiga i trastorns del son i de lʼestat dʼànim. Afecta infants i adolescents —sobretot noies— dʼarreu el món i es manifesta durant un període crític del desenvolupament del cervell. Analitzar les alteracions cerebrals que es produeixen en les primeres etapes de la fibromiàlgia juvenil podria ajudar a entendre millor la patofisiologia dʼaquesta síndrome, que fins ara no sʼhavia abordat des dʼaquesta perspectiva.

Un estudi publicat a la revista Arthritis and Rheumatology caracteritza per primer cop les alteracions en el volum de la matèria grisa dʼadolescents afectades per la fibromiàlgia juvenil, i nʼanalitza la rellevància funcional i clínica. El treball contribuirà a identificar potencials factors de risc que ajudaran a testar lʼeficàcia de diversos tractaments per revertir aquestes alteracions cerebrals. Aquesta nova recerca la dirigeixen la investigadora postdoctoral Maria Suñol i la professora Marina López Solà, del grup Pain and Emotion Neuroscience Laboratory de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i lʼInstitut de Neurociències (UBNeuro) de la Universitat de Barcelona.

En el treball, en què sʼapliquen diverses tècniques dʼestudi en neurofisiologia, hi han participat 34 noies adolescents afectades per aquesta patologia i un grup control de 38 adolescents sense lʼafectació. La nova recerca sʼha dut a terme en col·laboració amb els professors Susmita Kashikar-Zuck i Robert Coghill, de lʼHospital Infantil de Cincinnati (Estats Units).

 

Fibromiàlgia juvenil: cervell, autopercepció i emocions

Lʼestudi revela que les adolescents que pateixen fibromiàlgia juvenil tenen menys substància grisa en el còrtex cingulat anterior i mitjà, una regió cerebral decisiva per al processament del dolor. Aquesta característica podria estar relacionada amb lʼús excessiu dels circuits cerebrals encarregats de processar el dolor i apunta, per tant, a lʼexistència dʼuna reorganització dʼaquests circuits neuronals.

Les pacients més afectades per la malaltia —i amb més simptomatologia— també mostren un augment de volum en regions frontals del cervell que estan relacionades amb la creació de narratives sobre un mateix i amb el processament i la regulació dʼemocions.

Aquest augment de volum podria reflectir una certa immaduresa en el procés de desenvolupament dels circuits frontals implicats en lʼemoció i el llenguatge. «Aquests descobriments reforcen la necessitat de considerar estratègies terapèutiques dirigides a modular lʼactivitat en aquests circuits per tal de revertir les narratives perjudicials que les pacients poden tenir de si mateixes», detalla Maria Suñol, primera autora de lʼarticle.

També sʼha constatat que algunes alteracions cerebrals relacionades amb la fibromiàlgia juvenil coincideixen amb les identificades en dones adultes amb fibromiàlgia. «Això suggereix que ambdues síndromes comparteixen part de la patofisiologia», comenta la professora López Solà. «Per tant, és important potenciar lʼestudi primerenc i guiat de la patologia en adolescents per tal de prevenir la transició de la fibromiàlgia juvenil a lʼadulta».

 

Article de referència:

Suñol, M.; Payne, M. F.; Tong, H.; Maloney, T. C.; Ting, T. V.; Kashikar-Zuck, S.; Coghill, R. C.; López-Solà, M. «Brain structural changes during juvenile fibromyalgia: relationships with pain, fatigue and functional disability». Arthritis and Rheumatology, gener de 2022. DOI: https://doi.org/10.1002/art.42073