Publicada la ʻMemòria 2020-2021ʼ de la UB

 
 
Institucional
(15/03/2022)

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria 2020-2021, que recull les principals dades de la institució del darrer curs acadèmic i les activitats més destacades desenvolupades en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.

 

Així mateix, la publicació, que es complementa amb informació estadística sobre la UB que es pot consultar en línia, posa de manifest la presència de la Universitat en la societat i en lʼesfera internacional. El rector explica en el pròleg que la Memòria permet resseguir el camí de la Universitat en el darrer curs: «Un recorregut que, malgrat que continua marcat per la pandèmia de COVID-19, sʼha desenvolupat amb lʼèxit perseguit i lʼexigència pròpia de la nostra institució gràcies a lʼesforç de tota la comunitat UB».

 

 

 
 
Institucional
15/03/2022

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria 2020-2021, que recull les principals dades de la institució del darrer curs acadèmic i les activitats més destacades desenvolupades en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.

 

Així mateix, la publicació, que es complementa amb informació estadística sobre la UB que es pot consultar en línia, posa de manifest la presència de la Universitat en la societat i en lʼesfera internacional. El rector explica en el pròleg que la Memòria permet resseguir el camí de la Universitat en el darrer curs: «Un recorregut que, malgrat que continua marcat per la pandèmia de COVID-19, sʼha desenvolupat amb lʼèxit perseguit i lʼexigència pròpia de la nostra institució gràcies a lʼesforç de tota la comunitat UB».

 

 

 

La Memòria 2020-2021 sʼinicia amb un capítol titulat «La Universitat de Barcelona avui» en el qual es donen a conèixer les principals magnituds que caracteritzen la institució i en què es glossen els trets que defineixen la seva identitat. A continuació, la publicació es divideix en quatre blocs temàtics: «Una universitat compromesa amb la societat», amb les iniciatives vinculades a la transparència, lʼètica, la sostenibilitat, el bon govern, lʼemprenedoria, la transferència a la societat, i les activitats institucionals, culturals i solidàries; «La Universitat líder en formació», que recull la informació sobre lʼoferta acadèmica, lʼatenció a lʼestudiant, i la innovació, avaluació i millora docents; «La Universitat capdavantera en recerca», que analitza lʼactivitat de recerca, la transferència de tecnologia, de coneixement i dʼinnovació, i la tasca en doctorat i difusió de la cultura científica, i «Una universitat internacional», que se centra en lʼactivitat institucional internacional i en la mobilitat dels diferents col·lectius universitaris.

Com a novetat dʼenguany, cadascun dʼaquests capítols sʼencapçala amb una informació destacada sobre algun membre de la comunitat UB que el curs 2020-2021 va rebre un premi o una distinció. Pel que fa al disseny, el document és similar al de lʼedició anterior, amb fotografies i materials gràfics que il·lustren els continguts. També inclou retalls dʼarticles publicats en mitjans de comunicació que fan referència a les activitats ressenyades.

La publicació lʼha elaborat el Gabinet Tècnic del Rectorat i lʼha editat Edicions UB. Sʼha fet un tiratge de 225 exemplars de la versió en català, que es distribuiran dins de la Universitat i que sʼenviaran a diversos organismes i institucions vinculats a lʼeducació superior a Catalunya. Igu al que lʼany passat, les edicions en castellà i anglès, que està previst que estiguin disponibles properament, sʼeditaran només en versió digital. El document en format electrònic es farà arribar a diverses institucions i organismes, nacionals i internacionals.