Publicada la biografia del pare de la química espanyola moderna

 
 
Cultura
(13/01/2022)

Edicions UB acaba de publicar Enrique Moles. Una biografia científica i política, llibre en què Joaquim Sales relata la vida, lʼobra i els avatars polítics dʼun dels científics més eminents del nostre país.

 
 
Cultura
13/01/2022

Edicions UB acaba de publicar Enrique Moles. Una biografia científica i política, llibre en què Joaquim Sales relata la vida, lʼobra i els avatars polítics dʼun dels científics més eminents del nostre país.

Enrique Moles Ormella (Barcelona, ​​1883 - Madrid, 1953) és el químic espanyol de més prestigi de la primera meitat del segle xx. La seva trajectòria sʼha convertit en un emblema del desenvolupament de la ciència espanyola durant aquest període, gràcies a la tasca que va dur a terme sota lʼauspici de la Junta per a lʼAmpliació dʼEstudis i Investigacions Científiques, la política científica de la qual, moderna i cosmopolita, deutora dels principis de la Institución Libre de Enseñanza, va quedar truncada després del cop militar de 1936.

Gràcies a documents nous, lʼobra de Sales reconstrueix la dimensió cívica i cultural de Moles, donant veu al mateix científic i a la seva amplíssima xarxa de contactes. Així mateix, aprofundeix en les seves recerques sobre la determinació de pesos atòmics i, sobretot, en la repressió a què va ser sotmès el 1941 per la justícia militar, que el va condemnar primer a presó i després a un exili interior.

Aquesta biografia no només reconeix lʼexcepcional contribució de Moles a la ciència —que els seus adversaris havien reescrit i fins i tot falsejat—, sinó que, a més, aporta dades fins ara desconegudes sobre la vida personal i acadèmica dʼun científic que va gaudir de reconeixement mundial.
 

Joaquim Sales Cabré (Barcelona, ​​1946) ha estat catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona. Va iniciar en aquesta universitat lʼestudi sobre compostos organometàl·lics dʼelements de transició i les seves aplicacions catalítiques, i a partir del 1995 es va interessar pel camp de les relacions quantitatives estructura-propietat (QSPR). Ha estat president de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques de lʼInstitut dʼEstudis Catalans. En lʼàmbit de la història de la química, ha publicat articles sobre la taula periòdica, Linus Pauling, Edward Frankland, Josep Pascual i, molt especialment, Enrique Moles. És autor de La química a la Universitat de Barcelona (Edicions UB, 2011).