Prova de nivell de terceres llengües per a l’alumnat de primer curs de grau

Notícia | Acadèmic
(28/03/2023)
Durant els mesos d’abril i maig, la Universitat de Barcelona farà un test de nivell de terceres llengües (anglès, francès, alemany o italià), en línia, a l’alumnat de grau de nova entrada. Aquesta iniciativa s’inclou en el marc del Pla de millora de les competències en terceres llengües que ha engegat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
Notícia | Acadèmic
28/03/2023
Durant els mesos d’abril i maig, la Universitat de Barcelona farà un test de nivell de terceres llengües (anglès, francès, alemany o italià), en línia, a l’alumnat de grau de nova entrada. Aquesta iniciativa s’inclou en el marc del Pla de millora de les competències en terceres llengües que ha engegat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

El Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat és l’organisme encarregat de desplegar aquesta prova a la Universitat de Barcelona, a través de l’Escola d’Idiomes Moderns. El test de nivell, que es fa per primera vegada el curs 2022-2023, es farà d’ara endavant a tots els nous estudiants de grau, a l’inici de cada curs acadèmic.

L’objectiu és conèixer el nivell de terceres llengües dels estudiants de primer curs de grau per, posteriorment, planificar accions enfocades a impulsar la presència i l’ús de les terceres llengües en la comunitat universitària. Es tracta que l’alumnat de les universitats catalanes assoleixi competències plurilingües i interculturals, les quals constitueixen un valor qualitatiu i un actiu estratègic.

La prova, que és totalment en línia, consta d’una sèrie de preguntes de tipus test en una de les terceres llengües oficials: anglès, alemany, francès o italià. Només hi podran accedir els estudiants de primer curs de nova entrada en cada curs acadèmic. L’estudiant podrà triar de quina llengua es vol avaluar, i obtindrà un resultat orientatiu del seu nivell segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Cada facultat enviarà als alumnes de primer curs de grau un missatge de correu electrònic amb les instruccions per fer la prova, així com un enllaç per accedir-hi en cas que l’estudiant no tingui disponibilitat el dia proposat per la seva facultat. Per fer el test, només es necessita un dispositiu electrònic amb connexió a internet (mòbil, ordinador o tauleta) i l’identificador d’alumne UB, així com l’enllaç a la prova de nivell de terceres llengües. S’estima que la durada de la prova no supera els 15 minuts.

L’estudiant sabrà el resultat del test en el moment de finalitzar-lo, i també el rebrà per correu electrònic. Aquest resultat no serà vàlid a efectes d’acreditació, però d’una banda proporcionarà informació a la Universitat i de l’altra farà conscient l’estudiant del seu nivell i de les possibilitats que li ofereix la Universitat per millorar-lo i certificar-lo.

La UB anima tots els estudiants de primer curs de grau a participar en la iniciativa, i a millorar i certificar el seu nivell de terceres llengües.