El projecte PRODERMA per al tractament de les úlceres de peu diabètic obté un ajut Reptes-Col·laboració

El projecte pretén millorar l’eficàcia dels tractaments tòpics convencionals mitjançant una tècnica innovadora.
El projecte pretén millorar l’eficàcia dels tractaments tòpics convencionals mitjançant una tècnica innovadora.
Recerca
(08/04/2016)

El Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb Laboratorios Ojer Pharma i la Fundació Tecnalia Research & Innovation, ha rebut un ajut corresponent a la convocatòria Reptes-Col·laboració 2015, del Ministeri dʼEconomia i Competitivitat, per desenvolupar el projecte PRODERMA (Desenvolupament en cooperació dʼuna matriu dʼalliberament sostingut per al tractament de les úlceres de peu diabètic, UPD). El projecte, liderat pel Dr. Josep Maria Suñé Negre, de l'SDM, pretén millorar lʼeficàcia dels tractaments tòpics convencionals mitjançant lʼaplicació dʼuna tècnica innovadora per vehicular lʼadministració tòpica de principis actius.

Més informació

 

El projecte pretén millorar l’eficàcia dels tractaments tòpics convencionals mitjançant una tècnica innovadora.
El projecte pretén millorar l’eficàcia dels tractaments tòpics convencionals mitjançant una tècnica innovadora.
Recerca
08/04/2016

El Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb Laboratorios Ojer Pharma i la Fundació Tecnalia Research & Innovation, ha rebut un ajut corresponent a la convocatòria Reptes-Col·laboració 2015, del Ministeri dʼEconomia i Competitivitat, per desenvolupar el projecte PRODERMA (Desenvolupament en cooperació dʼuna matriu dʼalliberament sostingut per al tractament de les úlceres de peu diabètic, UPD). El projecte, liderat pel Dr. Josep Maria Suñé Negre, de l'SDM, pretén millorar lʼeficàcia dels tractaments tòpics convencionals mitjançant lʼaplicació dʼuna tècnica innovadora per vehicular lʼadministració tòpica de principis actius.

Més informació