La professora Rocío Da Riva estudia un relleu dʼèpoca neobabilònica a 120 metres dʼalçada en un jaciment de Jordània

Moment del treball en el monument del rei babiloni Nabònides. Fotografia: Projecte arqueològic de Sela 2018
Moment del treball en el monument del rei babiloni Nabònides. Fotografia: Projecte arqueològic de Sela 2018
Recerca
(05/11/2018)

Un equip format per arqueòlegs i escaladors dʼelit espanyols, jordans i alemanys, dirigit per la professora de la UB Rocío Da Riva, ha estudiat durant una campanya al jaciment de Sela, a Jordània, un relleu del rei babiloni Nabònides (s. VI aC) situat en un promontori a 120 metres dʼalçada. Lʼobjectiu és conèixer millor aquest jaciment, conegut popularment com la petita Petra per la seva semblança amb aquest famós enclavament arqueològic. La dificultat de lʼaccés al relleu, situat en una paret vertical de més de noranta metres dʼalçada, ha fet necessàries tècniques complexes de descens en ràpel.

Moment del treball en el monument del rei babiloni Nabònides. Fotografia: Projecte arqueològic de Sela 2018
Moment del treball en el monument del rei babiloni Nabònides. Fotografia: Projecte arqueològic de Sela 2018
Recerca
05/11/2018

Un equip format per arqueòlegs i escaladors dʼelit espanyols, jordans i alemanys, dirigit per la professora de la UB Rocío Da Riva, ha estudiat durant una campanya al jaciment de Sela, a Jordània, un relleu del rei babiloni Nabònides (s. VI aC) situat en un promontori a 120 metres dʼalçada. Lʼobjectiu és conèixer millor aquest jaciment, conegut popularment com la petita Petra per la seva semblança amb aquest famós enclavament arqueològic. La dificultat de lʼaccés al relleu, situat en una paret vertical de més de noranta metres dʼalçada, ha fet necessàries tècniques complexes de descens en ràpel.

El jaciment de Sela (as-Sila), situat al sud de Jordània, conté restes principalment del 500 abans de Crist fins a lʼany zero, és a dir, des del regnat dels darrers reis babilònics fins a lʼèpoca romana, encara que també conté importants nivells arqueològics dels períodes mameluc i otomà. Situada a la regió històrica dʼEdom, Sela ha estat identificada com lʼescenari on la Bíblia situa diverses batalles protagonitzades pels monarques de Judà, el regne creat a partir de la mort de Salomó. Posterioment, Edom, i concretament Sela, van ser conquerits pel rei babiloni Nabònides ( 556-539 aC) en una campanya des de Babilònia fins a Aràbia.

Arran de la conquesta, Nabònides va fer esculpir un impressionant relleu a la roca del promontori on sʼerigia lʼantiga població de Sela. El relleu, dʼuns sis metres quadrats dʼextensió, conté a la part esquerra una figura humana —el monarca babiloni Nabònides— amb els tres símbols divins de la lluna, lʼestrella i el sol davant dʼell. A la dreta dʼaquesta figura hi ha els fragments dʼuna inscripció en escriptura cuneïforme, concretament en llenguatge accadi neobabilònic, de la qual seʼn conserven unes trenta línies i només la primera és totalment llegible. Durant la campanya, sʼha aplicat tecnologia fotogràfica i fotogramètrica per millorar l'estudi del relleu, així com per intentar entendre les tècniques usades per esculpir-lo. La presència en diferents llocs de la paret de la muntanya dʼun conjunt de perforacions apunta a lʼús dʼuna estructura lleugera per realitzar el monument, molt probablement una bastida de fusta, amb reforços a la roca.

La professora Rocío Da Riva, que duu a terme la campanya a Jordània amb finançament del premi ICREA Acadèmia, del Ministeri dʼEducació i dʼuna subvenció de la Fundació Palarq (a més del suport del Departament dʼAntiguitats de Jordània i de la UB), explica que els fragments conservats del relleu es refereixen a les campanyes militars de Nabònides a la zona. Aquest relleu mostra la importància del jaciment en lʼèpoca estudiada i el converteix en un lloc clau per comprendre les dinàmiques dʼexpansió dels reis babilònics a mitjan del primer mil·lenni abans de Crist, així com lʼactivitat comercial a la zona. A més, val a dir que a la regió de Transjordània, on sʼubica el jaciment, són escassos els documents textuals dʼescriptura cuneïforme, en comparació amb la veïna regió dʼIsrael.

El jaciment de Sela és espectacular, amb les restes dʼuna porta monumental a lʼentrada i una gran torre. També sʼhi troben tombes, estructures amb una possible funció religiosa, cases amb restes de colors i estucs, etc. No obstant això, fins fa poc no sʼhan dut a terme estudis arqueològics sistemàtics a Sela. La primera visita arqueològica al jaciment data del 1937, però lʼinterès dels estudiosos per Petra probablement ha anat en detriment del coneixement de Sela.