Primeres passes per a la rehabilitació dels Pavellons Güell

S'han fet estudis històrics i de materials prèviament a la restauració.
S'han fet estudis històrics i de materials prèviament a la restauració.
Cultura
(20/03/2018)

Ahir, 19 de març, es va fer una reunió prèvia als treballs de restauració dels Pavellons Güell, obra dʼAntoni Gaudí, que començaran aquest estiu. Tècnics de lʼInstitut del Paisatge Urbà, de la Direcció de Patrimoni de lʼAjuntament, dels districtes i de la UB i la UPC van assistir a una trobada en què es van explicar els estudis històrics i de materials que sʼhan dut a terme fins ara, el projecte de rehabilitació i les fases dʼexecució. La Universitat de Barcelona, propietària dels pavellons, nʼha cedit lʼús durant deu anys a lʼAjuntament amb la finalitat de restaurar lʼespai.

S'han fet estudis històrics i de materials prèviament a la restauració.
S'han fet estudis històrics i de materials prèviament a la restauració.
Cultura
20/03/2018

Ahir, 19 de març, es va fer una reunió prèvia als treballs de restauració dels Pavellons Güell, obra dʼAntoni Gaudí, que començaran aquest estiu. Tècnics de lʼInstitut del Paisatge Urbà, de la Direcció de Patrimoni de lʼAjuntament, dels districtes i de la UB i la UPC van assistir a una trobada en què es van explicar els estudis històrics i de materials que sʼhan dut a terme fins ara, el projecte de rehabilitació i les fases dʼexecució. La Universitat de Barcelona, propietària dels pavellons, nʼha cedit lʼús durant deu anys a lʼAjuntament amb la finalitat de restaurar lʼespai.

Aquest estiu començarà la primera de les quatre fases que tindrà la restauració. En la reunió, AM2 Arquitectes va presentar el pla director i les diferents fases del projecte; a continuació, la firma Veclus va detallar els estudis històrics dels edificis; Fem Patrimoni va exposar la caracterització dels materials, i finalment, Hostench Architects-UPC va mostrar una fotometria i escàner digital dels pavellons.

LʼAjuntament de Barcelona i la UB van arribar a un acord lʼany 2014 per a la cessió de lʼús dels pavellons. La Universitat rep una compensació econòmica anual de 100.000 euros per cedir el recinte. LʼInstitut del Paisatge Urbà portarà a terme la restauració integral del conjunt i lʼadequació de lʼentorn dels pavellons i obrirà al públic lʼespai amb activitats de tipus turístic, cultural, educatiu i científic. Actualment sʼhi fan visites dins de la Ruta del Modernisme. Les obres de la primera fase que començaran a lʼestiu consistiran a canviar la tanca i obrir un accés a lʼespai des de lʼavinguda de Pedralbes.

El recinte dels Pavellons Güell, situat al Campus de la Diagonal Portal del Coneixement, comprèn els dos edificis construïts per Antoni Gaudí —cavallerisses i picador, i caseta del guarda— i el jardí delimitat per lʼavinguda de Pedralbes, el carrer de George Collins i el límit dels jardins de la Facultat de Dret. El conjunt inclou la porta del Drac, dʼaccés a la finca —una gran escultura que representa el drac Ladó, guardià del jardí de les Hespèrides—, i una porta adjacent més petita amb la representació dʼuna lira en record de la inspiració poètica de Jacint Verdaguer.

El projecte de restauració inclou la recuperació integral de lʼarquitectura original de Gaudí en la mesura que sigui possible; la regeneració del jardí mediterrani contigu a les portes i originalment inspirat en el poema LʼAtlàntida, de Jacint Verdaguer; la substitució dels actuals murs dʼobra opacs del recinte per una tanca transparent que permeti als vianants veure el jardí des de fora, i la restauració de les dues portes corresponents a lʼantiga finca, també propietat de la UB i situades a lʼavinguda de Joan XXIII, a lʼentrada de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, i darrere la Facultat de Biologia.