Primera Jornada de Joves Investigadors de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua

Moment de la inauguració de la jornada.
Moment de la inauguració de la jornada.
Institucional
(03/06/2016)

El 13 de maig passat va tenir lloc a la Facultat de Física la I Jornada de Joves Investigadors de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua (IdRA), una iniciativa innovadora que tenia lʼobjectiu dʼoferir un fòrum dʼintercanvi científic als joves investigadors vinculats a lʼIdRA.

El vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, Jordi Alberch, i el director de lʼIdRA, Javier Martín-Vide, van inaugurar la jornada, en què es van presentar vint-i-dues ponències, distribuïdes en sis seccions, cadascuna amb una taula de debat. Els comitès científic i organitzador van estar encapçalats per les joves investigadores Laura Sala i Julia Martín, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia, així com per la Dra. Roser Rubio, enllaç entre els joves investigadors i els sèniors. Els resums de les ponències van encetar una línia de publicacions de lʼIdRA, IdRA Documents, disponible al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.
Moment de la inauguració de la jornada.
Moment de la inauguració de la jornada.
Institucional
03/06/2016

El 13 de maig passat va tenir lloc a la Facultat de Física la I Jornada de Joves Investigadors de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua (IdRA), una iniciativa innovadora que tenia lʼobjectiu dʼoferir un fòrum dʼintercanvi científic als joves investigadors vinculats a lʼIdRA.

El vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, Jordi Alberch, i el director de lʼIdRA, Javier Martín-Vide, van inaugurar la jornada, en què es van presentar vint-i-dues ponències, distribuïdes en sis seccions, cadascuna amb una taula de debat. Els comitès científic i organitzador van estar encapçalats per les joves investigadores Laura Sala i Julia Martín, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia, així com per la Dra. Roser Rubio, enllaç entre els joves investigadors i els sèniors. Els resums de les ponències van encetar una línia de publicacions de lʼIdRA, IdRA Documents, disponible al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.