Primera enquesta sobre perspectiva de gènere en la docència

Moment de la jornada «Introducció de la perspectiva de gènere a la docència a la UB».
Moment de la jornada «Introducció de la perspectiva de gènere a la docència a la UB».
Institucional
(07/03/2022)

La primera enquesta sobre perspectiva de gènere en la docència a la UB, que ha emplenat el professorat, ha rebut 405 respostes. Les preguntes giraven al voltant de cinc eixos: pla docent inclusiu; metodologies i entorns dʼaprenentatge; forma dʼavaluació; referències i bibliografia, i llenguatge no sexista.

 

Moment de la jornada «Introducció de la perspectiva de gènere a la docència a la UB».
Moment de la jornada «Introducció de la perspectiva de gènere a la docència a la UB».
Institucional
07/03/2022

La primera enquesta sobre perspectiva de gènere en la docència a la UB, que ha emplenat el professorat, ha rebut 405 respostes. Les preguntes giraven al voltant de cinc eixos: pla docent inclusiu; metodologies i entorns dʼaprenentatge; forma dʼavaluació; referències i bibliografia, i llenguatge no sexista.

 

En els resultats sʼobserva, entre dʼaltres, que en 167 casos sʼha incorporat contingut nou amb perspectiva de gènere respecte al curs anterior, i que en 95 casos sʼha revisat lʼavaluació per fer-la inclusiva pel que fa al gènere. Cal destacar que la majoria de respostes rebudes (concretament, 354) indiquen que sʼha revisat el llenguatge per fer-lo més inclusiu.

Lʼenquesta també ha detectat diverses necessitats, com ara que calen més referències bibliogràfiques sobre com introduir la perspectiva de gènere en les matèries específiques o més formació per al professorat.

La vicerectora dʼIgualtat i Gènere, Montserrat Puig, afirma que aquesta primera enquesta «serveix com a prova pilot per identificar les estratègies necessàries que sʼhan dʼemprendre per incorporar de forma adient la perspectiva de gènere en la docència, i reforça la necessitat dʼincloure aquesta competència en els plans docents».

Els resultats de lʼenquesta es van presentar en la jornada «Introducció de la perspectiva de gènere a la docència a la UB», que va tenir lloc el 4 de març i que podeu veure aquí.