Presentació dʼʻAntigüedades célticas de la isla de Menorcaʼ, reedició del primer llibre a Espanya dedicat íntegrament a lʼarqueologia de la prehistòria

Participants a l'acte de presentació.
Participants a l'acte de presentació.
Recerca
(08/10/2018)

LʼAula Magna de la Facultat de Geografia i Història va acollir aquest dimarts, 9 dʼoctubre, la presentació de la nova edició dʼAntigüedades célticas de la isla de Menorca, el primer llibre editat a Espanya dedicat íntegrament a lʼarqueologia de la prehistòria. Van participar en lʼacte el vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca de la UB, Xavier Roigé; la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur; el conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca (CIM), Miquel Àngel Maria; el director insular de Cultura i Patrimoni del CIM i coautor dʼun estudi introductori del volum, Antoni Ferrer; Maria Paredes, filòloga i membre corresponent de lʼInstitut Menorquí dʼEstudis, Francisco Gracia, catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona, i el catedràtic de Prehistòria de la UB Josep Maria Fullola, director de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei i del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la UB.

Participants a l'acte de presentació.
Participants a l'acte de presentació.
Recerca
08/10/2018

LʼAula Magna de la Facultat de Geografia i Història va acollir aquest dimarts, 9 dʼoctubre, la presentació de la nova edició dʼAntigüedades célticas de la isla de Menorca, el primer llibre editat a Espanya dedicat íntegrament a lʼarqueologia de la prehistòria. Van participar en lʼacte el vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca de la UB, Xavier Roigé; la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur; el conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca (CIM), Miquel Àngel Maria; el director insular de Cultura i Patrimoni del CIM i coautor dʼun estudi introductori del volum, Antoni Ferrer; Maria Paredes, filòloga i membre corresponent de lʼInstitut Menorquí dʼEstudis, Francisco Gracia, catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona, i el catedràtic de Prehistòria de la UB Josep Maria Fullola, director de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei i del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la UB.

Lʼacte té lloc després de diverses presentacions a Menorca i a Palma, i el seguirà una presentació al Museu Arqueològic Nacional de Madrid, el dia 10. La reedició dʼaquest llibre és resultat de la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca - Departament de Cultura i Educació, lʼInstitut Menorquí dʼEstudis i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, i sʼha volgut fer coincidir amb els dos-cents anys de la primera edició. Amb un detallat registre sobre la prehistòria de Menorca i les seves principals construccions (talaiots, taules, navetes, coves artificials, etc.), lʼobra es va convertir molt aviat en un referent bibliogràfic obligat de la cultura talaiòtica. Lʼautor, Joan Ramis i Ramis (1746-1819), és la figura més destacada del grup il·lustrat menorquí, i està unànimement considerat com un dels precursors més significatius de lʼarqueologia prehistòrica balear i una figura rellevant dins la història de lʼarqueologia hispànica.

El volum editat enguany conté el text original castellà, adaptat a les normes gramaticals actuals, la traducció íntegra del text en anglès, i tres estudis introductoris, en català, castellà i anglès.

Els autors dʼaquests estudis són Miquel Àngel Casasnovas, Joaquim Pons i Josefina Salord («Antigüedades célticas de Menorca, la culminació del projecte historiogràfic de lʼil·lustrat Joan Ramis en el marc de lʼarqueologia europea»), David Javaloyas i Manuel Calvo («Una acció val més que mil paraules. Joan Ramis i Ramis, antiquarisme i arqueologia científica a Menorca a principis del segle XIX»), i Cristina Rita, Antoni Ferrer i Joana M. Gual («Lʼobra de Joan Ramis i Ramis i lʼestat actual de la investigació sobre la prehistòria de Menorca: allò que ha quedat i allò que no»).

Aquesta publicació, commemorativa del bicentenari de la primera edició, és al mateix temps un homenatge a Joan Ramis i una posada al dia de la seva obra historiogràfica, així com una iniciativa de difusió de la singularitat de la cultura talaiòtica de Menorca, candidata a ser inclosa en la llista de patrimoni mundial de la UNESCO.