Presentació dels cursos de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei per a lʼany 2018

Són vuit cursos de curta durada impartits al llarg de l’any.
Són vuit cursos de curta durada impartits al llarg de l’any.
Acadèmic
(07/02/2018)

La Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) ha presentat la seva programació per al 2018, que constarà de vuit cursos de curta durada impartits al llarg de lʼany. Dirigida pel catedràtic de la Universitat de Barcelona Josep Maria Fullola, la UB és una de les primeres entitats impulsores de la UIMIR, creada el 1996, i forma part també del Comité Acadèmic i del Consell Rector de lʼentitat.

Són vuit cursos de curta durada impartits al llarg de l’any.
Són vuit cursos de curta durada impartits al llarg de l’any.
Acadèmic
07/02/2018

La Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) ha presentat la seva programació per al 2018, que constarà de vuit cursos de curta durada impartits al llarg de lʼany. Dirigida pel catedràtic de la Universitat de Barcelona Josep Maria Fullola, la UB és una de les primeres entitats impulsores de la UIMIR, creada el 1996, i forma part també del Comité Acadèmic i del Consell Rector de lʼentitat.

 

El 23 de gener es va presentar a Maó la programació de la UIMIR de lʼany 2018 i es va fer un balanç dels resultats del 2017. Entre els cursos dʼenguany nʼhi ha dos que responen a les noves apostes que fa la UIMIR: un taller de fotografia conservacionista orientat a la conservació i a la conscienciació de la biodiversitat i el curs titulat El turisme a les Illes vist a través de la fotografia, el cinema i l'arquitectura.

El patrimoni, en el sentit més ampli del terme, està present en tres cursos. En el primer cas, es tracta dʼun curs sobre patrimoni documental, enfocat a millorar la gestió dʼarxius i biblioteques. El segon curs debatrà sobre la gestió pública i/o privada en temes de patrimoni arqueològic. I, finalment, el tercer analitza el patrimoni en relació amb el turisme i els mitjans de comunicació. En lʼàmbit de la salut sʼofereix un curs sobre els trastorns dels aprenentatges, que és la continuïtat del que es va impartir lʼany 2017. Finalment, hi ha un curs sobre assertivitat, relaxació i resolució de conflictes i un de tipus pràctic sobre la creació i compartició de continguts en vídeo amb mòbils i tauletes.

Lʼany passat la UIMIR va doblar el nombre dʼinscrits respecte a lʼedició anterior. Concretament hi van participar 264 alumnes, amb una mitjana de 38 persones per curs.

Les temàtiques de la UIMIR se seleccionen entre nombroses propostes procedents de lʼàmbit acadèmic i de la societat civil menorquina, així com del Comitè Acadèmic de la UIMIR, que a més dʼestar integrat per la UB, té també representants de lʼAjuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca, lʼInstitut Menorquí dʼEstudis, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Oberta de Catalunya.