Presa de possessió del vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca, Xavier Roigé

Xavier Roigé.
Xavier Roigé.
Institucional
(15/06/2017)

Avui, 15 de juny, ha pres possessió el nou vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca, Xavier Roigé. En el mateix acte també ha pres possessió Ricardo Piqueras com a degà de la Facultat de Geografia i Història, càrrec en què, precisament, substitueix Xavier Roigé.

Xavier Roigé.
Xavier Roigé.
Institucional
15/06/2017

Avui, 15 de juny, ha pres possessió el nou vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca, Xavier Roigé. En el mateix acte també ha pres possessió Ricardo Piqueras com a degà de la Facultat de Geografia i Història, càrrec en què, precisament, substitueix Xavier Roigé.

Xavier Roigé és doctor en Geografia i Història, en lʼespecialitat dʼAntropologia Cultural, per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor a la Universitat de Lleida i professor convidat a lʼEscola dʼEstudis Superiors en Ciències Socials de París i a les universitats de Niça i Montpeller III. Ha impartit cursos i conferències en un bon nombre dʼuniversitats dʼEspanya, França, Itàlia i el Quebec. És membre del Grup dʼEstudis sobre Família i Parentiu de la UB. Ha obtingut el Premi dʼAntropologia de Caixa Catalunya - Institut Català dʼAntropologia i el Premi Pica dʼEstats. En el camp de la museologia, ha dut a terme recerques sobre museus etnològics, museus locals, patrimoni immaterial i museïtzació de la memòria històrica. També ha dirigit projectes dʼexposicions, museístics i de gestió del patrimoni, al Museu de la Vall dʼAran, lʼEcomuseu de les Valls dʼÀneu, el Museu Etnològic del Montseny i el Museu dʼArt de Girona. En el camp de lʼestudi de la família i el parentiu ha fet recerques sobre la casa i la família a Catalunya, sobre història de la família i sobre les transformacions de la família a Barcelona.

Ricardo Piqueras és expert en història de lʼAmèrica colonial i membre del Grup dʼEstudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericanes (CINAF) i de lʼAssociació Espanyola dʼAmericanistes. Amb tretze anys en tasques de gestió, Piqueras ha estat cap dʼestudis de lʼensenyament dʼHistòria (2006-2010), delegat del rector per a polítiques de professorat (2010-2016) i, més recentment, vicerector de Professorat (2016).

En el mateix acte també han pres possessió com a vicedegans de Geografia i Història Daniel Piñol, Jaume Carbonell i Jaume Buxeda; Arlinda García com a secretària de la Facultat de Geografia i Història; Mònica Baró com a vicedegana de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació; Marina Salse com a cap dʼestudis del grau dʼInformació i Documentació; Ángel Borrego com a director del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual; Núria Jornet com a secretària del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual, i Núria Benach com a secretària del Departament de Geografia.