Presa de possessió del nou equip deganal de la Facultat de Psicologia

El dimarts 29 de maig ha pres possessió el nou equip deganal de la Facultat de Psicologia.
El dimarts 29 de maig ha pres possessió el nou equip deganal de la Facultat de Psicologia.
Institucional
(29/05/2018)

Avui, dimarts 29 de maig, ha pres possessió el nou degà de la Facultat de Psicologia, Antonio Solanas, i els altres membres del nou equip al capdavant de la Facultat. En el mateix acte han pres possessió Xavier Luri i Santiago Sánchez-Pagés com a directors, respectivament, de l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) i de lʼinstitut Barcelona Economic Analysis Team (BEAT).

El dimarts 29 de maig ha pres possessió el nou equip deganal de la Facultat de Psicologia.
El dimarts 29 de maig ha pres possessió el nou equip deganal de la Facultat de Psicologia.
Institucional
29/05/2018

Avui, dimarts 29 de maig, ha pres possessió el nou degà de la Facultat de Psicologia, Antonio Solanas, i els altres membres del nou equip al capdavant de la Facultat. En el mateix acte han pres possessió Xavier Luri i Santiago Sánchez-Pagés com a directors, respectivament, de l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) i de lʼinstitut Barcelona Economic Analysis Team (BEAT).

Antonio Solanas Pérez, catedràtic del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, ha impartit docència en diferents assignatures pròpies de la disciplina estadística, la modelització i la simulació de processos i també ha participat en diversos projectes dʼinnovació docent. En referència a la recerca, ha estat investigador principal en projectes sobre el desenvolupament dʼíndexs per a la quantificació de la reciprocitat i lʼintercanvi social, i sobre l'anàlisi de lʼeficàcia dels tractaments psicològics quan sʼutilitzen dissenys de cas únic. Els treballs més rellevants han estat publicats en revistes especialitzades, com ara Behavior Research Methods, Psychological Methods i Behavior Modification. En relació amb la gestió universitària, ha estat director de departament durant un període de vuit anys (2007-2015), desprès de ser secretari de departament. A més del seu nomenament com a degà, avui també han pres possessió els vicedegans Antonio del Cerro, David Gallardo i Maribel Peró, i la secretària de la Facultat, Marta Ferrer.

Solanas ha definit els seus objectius per al mandat: «Afavorir la internacionalització tant en lʼàmbit de la docència com en el de la recerca, impulsar els projectes dʼinnovació docent i de recerca, promoure lʼintercanvi i la mobilitat dels estudiants i del professorat, apropar lʼàmbit professional als estudiants i potenciar el retorn de lʼactivitat universitària cap a la societat».
 

Relleu al capdavant de lʼICCUB i del BEAT

Doctorat en Física a la Universitat de Barcelona el 1993, Xavier Luri va continuar la seva carrera professional a la UB en lʼàmbit de les missions espacials, sobretot en la missió Gaia, de lʼAgència Espacial Europea (ESA), de la quan va ser un dels promotors. Actualment, és professor associat al Departament de Física Quàntica i Astrofísica, coinvestigador al grup Gaia de lʼICCUB i membre del comitè executiu del Consorci de Processament i Anàlisi de Dades de Gaia (Gaia-DPAC), on lidera el grup que sʼencarrega de lʼarxiu. Ha estat investigador principal en diversos projectes del Pla estatal de recerca dedicats al desenvolupament del processament de dades de Gaia, i coordinador del projecte europeu GENIUS, del 7è Programa marc, dedicat al desenvolupament dʼeines per a arxius de dades. També ha estat membre de la junta executiva de la Societat Espanyola dʼAstronomia. A part de les seves tasques en recerca i gestió, Luri és un divulgador científic molt actiu i un dels fundadors de Big Van Company, una entitat que aplega científics actius en divulgació científica. És un dels membres fundadors de DAPCOM, SL, una spin-off de la UB i la UPC fundada el 2013 en la qual participa com a científic i assessor de negocis.  

Santiago Sánchez-Pagés és professor a la Facultat d'Economia i Empresa. Els seus àmbits dʼespecialització són la teoria microeconòmica aplicada, l'economia política, els conflictes i l'economia experimental. Entre les seves publicacions recents cal esmentar Gender differences and stereotypes in strategic reasoning; Social capital, conflict and welfare; An axiomatization of difference-form contest success functions, o Do personality traits affect productivity? Evidence from the lab. Els seus darrers projectes de recerca són «Desigualtat, conflicte i identitat: teoria i evidència experimental» (Ministeri d'Economia i Competitivitat, 2016-2018); «Conflicte extern i desigualtat» (Institut Català Internacional per la Pau, 2015-2016); «Cooperació i fisiologia humana: com afecten la simetria i els nivells hormonals al comportament en el dilema del presoner entre dones» (Ministeri de Ciència i Innovació, 2012) i «Biological basis of economic behavior» (Abbey - Fundació de Recerca Santander, 2008).

En el mateix acte també han pres possessió Maria Palacín, com a delegada del rector per a afers de comunicació i interacció social; Marta Pérez, com a delegada del rector per a la sostenibilitat; Joan Sansa, com a delegat del rector per a afers de personal docent; Maria Pilar Rivas, com a directora de la Unitat dʼIgualtat; Antoni Conejo, com a cap dʼestudis del grau dʼHistòria de lʼArt, i Aurora Vall, com a cap dʼestudis del grau dʼInformació i Documentació.