Presa de possessió de lʼequip deganal de Filosofia

D'esquerra a dreta, Maria Isabel Méndez, Josep Monserrat, Begoña Román i José Díez, membres de l'equip deganal de la Facultat de Filosofia.
D'esquerra a dreta, Maria Isabel Méndez, Josep Monserrat, Begoña Román i José Díez, membres de l'equip deganal de la Facultat de Filosofia.
Institucional
(06/11/2018)

Avui, dimarts 6 de novembre, han pres possessió els membres del nou equip deganal de la Facultat de Filosofia. Repeteixen mandat el degà, Josep Monserrat; la vicedegana acadèmica, Maria Isabel Méndez, i el secretari de la Facultat, José Díez, mentre que Begoña Román substituirà en el càrrec de vicedegana de Professorat el seu predecessor, Antoni Prevosti.

D'esquerra a dreta, Maria Isabel Méndez, Josep Monserrat, Begoña Román i José Díez, membres de l'equip deganal de la Facultat de Filosofia.
D'esquerra a dreta, Maria Isabel Méndez, Josep Monserrat, Begoña Román i José Díez, membres de l'equip deganal de la Facultat de Filosofia.
Institucional
06/11/2018

Avui, dimarts 6 de novembre, han pres possessió els membres del nou equip deganal de la Facultat de Filosofia. Repeteixen mandat el degà, Josep Monserrat; la vicedegana acadèmica, Maria Isabel Méndez, i el secretari de la Facultat, José Díez, mentre que Begoña Román substituirà en el càrrec de vicedegana de Professorat el seu predecessor, Antoni Prevosti.

Altres preses de possessió

En el mateix acte, han pres possessió del seu càrrec alguns caps dʼestudis i diversos secretaris i directors de departament de diferents centres. Així mateix, d'acord amb les resolucions de 31 de juliol, i de 20 i 25 de setembre, sʼha formalitzat el nomenament com a catedràtics de M. Mercè Garcia-Milà, M. Pilar Modamio, Miquel Salgot de Marçay, M. Luisa Sotelo i Manuel Delgado.