Premi Senén Vilaró a la millor empresa innovadora per a Bluephage

Els membres de Bluephage, d'esquerra  a dreta, Anicet Blanch, Miriam Pascual, Enric Queralt, Núria Guilera i Julia Martín.
Els membres de Bluephage, d'esquerra a dreta, Anicet Blanch, Miriam Pascual, Enric Queralt, Núria Guilera i Julia Martín.
Recerca
(10/02/2021)

Bluephage ha estat escollida guanyadora del Premi Senén Vilaró a la millor empresa innovadora del 2020 gràcies a la seva tecnologia disruptiva i capdavantera desenvolupada per detectar colifags, un tipus de bacteriòfags que sʼutilitzen com a indicadors vírics de la qualitat microbiològica de lʼaigua. Lʼempresa va ser constituïda el 2016 pels investigadors Joan Jofre, Francisco Lucena i Anicet Blanch, del Grup de Recerca en Microbiologia dʼAigües Relacionada amb la Salut (MARS) de la Universitat de Barcelona, i per Enric Queralt, emprenedor del sector de lʼaigua.

Els membres de Bluephage, d'esquerra  a dreta, Anicet Blanch, Miriam Pascual, Enric Queralt, Núria Guilera i Julia Martín.
Els membres de Bluephage, d'esquerra a dreta, Anicet Blanch, Miriam Pascual, Enric Queralt, Núria Guilera i Julia Martín.
Recerca
10/02/2021

Bluephage ha estat escollida guanyadora del Premi Senén Vilaró a la millor empresa innovadora del 2020 gràcies a la seva tecnologia disruptiva i capdavantera desenvolupada per detectar colifags, un tipus de bacteriòfags que sʼutilitzen com a indicadors vírics de la qualitat microbiològica de lʼaigua. Lʼempresa va ser constituïda el 2016 pels investigadors Joan Jofre, Francisco Lucena i Anicet Blanch, del Grup de Recerca en Microbiologia dʼAigües Relacionada amb la Salut (MARS) de la Universitat de Barcelona, i per Enric Queralt, emprenedor del sector de lʼaigua.

El sanejament insuficient de lʼaigua de consum humà provoca prop de dos milions de morts cada any a tot el món a causa dʼun nombre important de patògens que es transmeten per lʼaigua i que poden provocar malalties com la diarrea, el còlera o la disenteria, entre altres. Per aquesta raó, un dels aspectes que lʼONU considera pendents dins dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) està relacionat amb la gestió sostenible de lʼaigua i de les condicions de sanejament: de cara al 2030, lʼONU vol garantir lʼaccés universal a lʼaigua potable, segura i assequible per a tota la població mundial.

En aquest context, Bluephage desenvolupa, des de la seva creació, nous productes i serveis en lʼàmbit de lʼanàlisi de bacteriòfags com a indicadors vírics en aigua, aliments i biosòlids. Lʼempresa presumeix de tenir lʼindicador viral més ràpid, precís i fàcil dʼusar del mercat: un test per detectar colifags de lʼaigua i dels aliments dʼuna manera senzilla i en menys de quatre hores, en contrast amb les més de vint hores que es necessiten regularment per fer aquest tipus dʼanàlisis. Lʼús de colifags com a indicadors vírics de la qualitat de lʼaigua sʼha vist impulsat per les guies de lʼOMS i per diferents normatives i regulacions, entre les quals cal destacar les noves directives europees per a lʼaigua de consum humà i la reutilització dʼaigua. Aquest fet fa pensar en un important impuls per a la spin-off de la UB durant els pròxims anys.

Ara per ara, Bluephage ha iniciat les vendes dels seus primers equips a laboratoris certificats dʼEspanya, Itàlia, França, els Països Baixos, els Estats Units, Israel, Suïssa i Rússia, entre altres, i ha signat acords de distribució per a França, Itàlia, Portugal, la República Txeca, Singapur i Sud-àfrica. Dʼençà de la seva creació, la biotecnològica ha tancat dues rondes dʼinversió per un valor total de més de 886.000 euros, en què participen dues gestores de patrimoni familiar (family offices) locals. Actualment, Bluephage està a punt de tancar una tercera ronda la qual ha superat les seves pròpies expectatives amb lʼentrada de nous inversors.