Premi a la divulgació per a Manel Esteller i Antoni Trilla

Antoni Trilla i Manel Esteller.
Antoni Trilla i Manel Esteller.
Recerca
(22/05/2018)

Els investigadors Manel Esteller i Antoni Trilla són els guanyadors de la V Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social a les millors activitats de divulgació científica i humanística, que van lliurar el rector, Joan Elias, el president en funcions del Consell Social, Joan Corominas, i el vicepresident del Claustre de Doctors, Xavier Triadó, aquest dimecres, 23 de maig, a les 18 h, a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric. Aquest reconeixement, impulsat pel Claustre de Doctors i el Consell Social de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu fomentar la difusió de lʼactivitat científica i el coneixement al conjunt de la societat.

Antoni Trilla i Manel Esteller.
Antoni Trilla i Manel Esteller.
Recerca
22/05/2018

Els investigadors Manel Esteller i Antoni Trilla són els guanyadors de la V Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social a les millors activitats de divulgació científica i humanística, que van lliurar el rector, Joan Elias, el president en funcions del Consell Social, Joan Corominas, i el vicepresident del Claustre de Doctors, Xavier Triadó, aquest dimecres, 23 de maig, a les 18 h, a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric. Aquest reconeixement, impulsat pel Claustre de Doctors i el Consell Social de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu fomentar la difusió de lʼactivitat científica i el coneixement al conjunt de la societat.

Manel Esteller, referent mundial en la lluita contra el càncer pels seus treballs en el camp de lʼepigenètica, rep el guardó per les seves activitats divulgatives: conferències, xerrades a estudiants de secundària o llibres de divulgació científica com ara Aposta per la salut! (2014) i No soc el meu ADN (2017). Igualment, el jurat ha tingut en compte la seva participació habitual en mitjans de comunicació, concretament en la secció setmanal dʼEl Periódico «Els dissabtes, ciència», i la seva activitat a les xarxes socials.

Llicenciat i doctorat per la Universitat de Barcelona, ha estat investigador convidat a lʼEscola de Ciències Biològiques i Mèdiques de la Universitat de Saint Andrews (Escòcia, Regne Unit) i investigador postdoctoral i associat a la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins (Baltimore, EUA), on va estudiar la metilació de lʼADN i la seva relació amb el càncer en humans. Els resultats de les seves investigacions han estat decisius per establir que la hipermetilació dels gens supressors de tumors és un segell característic dels tumors humans. Des del 2001 fins al 2008, Manel Esteller va liderar el Laboratori dʼEpigenètica del Càncer del Centre Nacional dʼInvestigacions Oncològiques. Des de lʼoctubre del 2008 és professor de Genètica al Departament de Ciències Fisiològiques de la Universitat de Barcelona, i des de lʼany 2017 és catedràtic, investigador ICREA i director del Programa dʼEpigenètica i Biologia del Càncer de lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge.

La seva investigació actual se centra en lʼestabliment dels mapes epigenòmics de cèl·lules normals i transformades, i en lʼestudi tant de les modificacions epigenètiques i els ARN no codificants, com del desenvolupament de nous medicaments epigenètics per tractar el càncer. La Universitat de Stanford lʼha assenyalat com lʼinvestigador biomèdic més influent dels que actualment treballen a lʼEstat. Ha estat distingit amb el Premi Rei Jaume I de recerca bàsica (2013), el XX Premi Severo Ochoa de recerca biomèdica (2013), el Premi Vanguardia de la ciència (2014), la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari i el Premi Nacional de Recerca (2015). És conseller del Comitè Nobel de Fisiologia i Medicina de lʼInstitut Karolinska (Suècia).

Antoni Trilla ha estat premiat per la tasca divulgativa en la seva àrea de treball, les malalties transmissibles i la manera de prevenir-les, sobretot en relació amb els brots dʼepidèmies i la vacunació. Sʼassenyala la seva participació en els mitjans de comunicació, «sempre mantenint el seu rigor científic en la informació, un to serè i de confiança, i fent servir exemples i un llenguatge senzill». La participació de Trilla ha estat decisiva en la gestió comunicativa de nombroses crisis de salut pública, com ara la grip A de 2009-2010, el brot de malaltia per virus de lʼEbola de 2014-2016, lʼemergència del virus del Zika els anys 2015-2016 i altres situacions de risc, real o percebut, per exemple lʼepidèmia de malaltia per enterovirus a Catalunya el 2016. També sʼha tingut en compte la seva presència a les xarxes socials i la participació en activitats divulgatives: xerrades, conferències, debats, etc.

Antoni Trilla és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de lʼHospital Clínic de Barcelona, professor investigador de lʼInstitut de Salut Global de Barcelona i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona. Llicenciat i doctorat per la Universitat de Barcelona, és especialista en medicina interna i en medicina preventiva i salut pública. Ha rebut, entre altres distincions, la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que atorga la Generalitat de Catalunya, la Medalla Big Vang a la comunicació científica i el Premi dʼExcel·lència Professional del Col·legi de Metges. És professor del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, on fa classes a estudiants tant de pregrau com de postgrau i on actualment ocupa el càrrec de vicedegà acadèmic.

Entre les seves línies de recerca, hi ha la prevenció i control dʼinfeccions relacionades amb lʼassistència sanitària; la grip i la vacunació contra la grip, i els procediments dʼaïllament i control de malalties altament transmissibles.