Premi de Farmacologia 2008 per al professor Francisco Ciruela

fotofarmacologia.jpg
fotofarmacologia.jpg
Institucional
(26/09/2008)

Francisco Ciruela, professor del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, ha guanyat el premi de Farmacologia 2008 de la Societat Espanyola de Farmacologia i Laboratoris Almirall, un guardó que promou la recerca en l'àrea de farmacologia a escala nacional. Francisco Ciruela, que dirigeix el laboratori de Neurofarmacologia Molecular i Dolor de la UB i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), ha rebut el premi durant el Congrés de la Societat Espanyola de Farmacologia, que ha tingut lloc, del 17 al 19 de setembre, a Bilbao.

fotofarmacologia.jpg
fotofarmacologia.jpg
Institucional
26/09/2008

Francisco Ciruela, professor del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, ha guanyat el premi de Farmacologia 2008 de la Societat Espanyola de Farmacologia i Laboratoris Almirall, un guardó que promou la recerca en l'àrea de farmacologia a escala nacional. Francisco Ciruela, que dirigeix el laboratori de Neurofarmacologia Molecular i Dolor de la UB i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), ha rebut el premi durant el Congrés de la Societat Espanyola de Farmacologia, que ha tingut lloc, del 17 al 19 de setembre, a Bilbao.

El premi distingeix el projecte Oligomerització de receptors acoblats a proteïna G en els ganglis basals i la seva relació amb la malaltia de Parkinson, que es proposa com a objectiu avançar en la recerca bàsica del Parkinson per dissenyar futures teràpies combinades glutamat-dopamina-adenosina que siguin eficaces en la lluita contra aquesta greu patologia.

La malaltia de Parkinson és una patologia neurodegenerativa, progressiva i altament incapacitant del sistema nerviós central que afecta de manera preferent la tercera edat. Als països més industrialitzats, on l'esperança de vida és alta, té una marcada incidència poblacional i genera un alt cost socioeconòmic. El Parkinson està causat per la pèrdua selectiva de neurones dopaminèrgiques en una regió concreta dels ganglis basals, un procés que causa un desequilibri neuroquímic en la bioquímica del cervell. La malaltia, descrita per primer cop pel metge anglès James Parkinson el 1817, afecta més de quatre milions de persones al món i prop de 20.000 a tot Catalunya.

En el sistema nerviós central (SNC), el paper de les rutes de neurotransimissió via glutamat-dopamina és fonamental en la fisiopatologia de moltes malalties neurològiques i psiquiàtriques. L'estudi dels receptors de membrana implicats en aquestes rutes és, avui dia, una de les línies de recerca més innovadores a l'hora d'investigar aquests patologies. Segons estudis recents, els receptors acoblats a proteïnes G (GPCR) poden presentar-se en la membrana plasmàtica com a molècules homodimèriques i heterodimèriques (segons estiguin formades per dos receptors d'idèntica o de diferent naturalesa, respectivament). Aquests complexos oligomèrics poden funcionar com a processadors computacionals dinàmics que modelen la senyalització cel·lular al cervell.

El projecte dirigit pel professor Ciruela estudiarà el paper de l'oligomerització --formació de complexos moleculars a partir d'unitats protomèriques-- de receptors de glutamat, dopamina i adenosina en els ganglis basals localitzats al sistema nerviós central. El projecte, en concret, identificarà els determinants moleculars de les interaccions oligomèriques i estudiarà la plasticitat molecular dels complexos oligomèrics i la seva funcionalitat, i també com es relacionen amb la malaltia de Parkinson.

En anteriors edicions del premi, han estat guardonades les investigadores Marta Alegret del (2007) i Mercè Pallàs (2005) del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia de la UB.