Premi Antoni Caparrós: avenços en biocomputació per al disseny de nous fàrmacs

F. Javier Luque.
F. Javier Luque.
Recerca
(01/02/2018)

El premi Antoni Caparrós del Consell Social i la Fundació Bosch i Gimpera ha estat per lʼestreta col·laboració entre investigadors de la UB, liderats pel catedràtic de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació F. Javier Luque, i lʼempresa Pharmacelera. Aquesta col·laboració ha permès la creació de noves eines informàtiques que faciliten el disseny de fàrmacs per tractar malalties com el càncer. Concretament, el Grup de Recerca en Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs de la UB ha desenvolupat una metodologia per crear nous descriptors moleculars, és a dir, representacions quantitatives de les propietats de molècules que permeten una anàlisi i un tractament computacional. A partir dʼaquests nous descriptors moleculars, Pharmacelera ha elaborat eines com ara PharmQSAR i PharmScreen, uns programaris que faciliten el descobriment de nous fàrmacs i que ja han emprat diverses empreses farmacèutiques i biotecnològiques.

F. Javier Luque.
F. Javier Luque.
Recerca
01/02/2018

El premi Antoni Caparrós del Consell Social i la Fundació Bosch i Gimpera ha estat per lʼestreta col·laboració entre investigadors de la UB, liderats pel catedràtic de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació F. Javier Luque, i lʼempresa Pharmacelera. Aquesta col·laboració ha permès la creació de noves eines informàtiques que faciliten el disseny de fàrmacs per tractar malalties com el càncer. Concretament, el Grup de Recerca en Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs de la UB ha desenvolupat una metodologia per crear nous descriptors moleculars, és a dir, representacions quantitatives de les propietats de molècules que permeten una anàlisi i un tractament computacional. A partir dʼaquests nous descriptors moleculars, Pharmacelera ha elaborat eines com ara PharmQSAR i PharmScreen, uns programaris que faciliten el descobriment de nous fàrmacs i que ja han emprat diverses empreses farmacèutiques i biotecnològiques.

Aquestes eines generades per la col·laboració universitat-empresa permeten dʼaugmentar les possibilitats de trobar nous compostos actius per tractar malalties de gran repercussió en la societat actual. Així, la tecnologia desenvolupada per Pharmacelera ha permès a la firma Metabostem millorar les propietats dels seus compostos per tractar les anomenades cèl·lules mare cancerígenes (cancer stem cells). En el cas dʼOncostellae, empresa especialitzada en la cerca de molècules per a lʼoncologia i les malalties autoimmunitàries, la nova tecnologia ha ajudat a entendre el mecanisme dels compostos que comercialitza la firma i a optimitzar-los de manera que siguin més efectius.

 
El soci de la UB en aquesta transferència, Pharmacelera, és una empresa de programari per al disseny de fàrmacs amb seu a Barcelona, i està especialitzada en computació dʼaltes prestacions per a les ciències de la vida. El 2016 va ser una de les cinc empreses finalistes a escala mundial del guardó Startup Challenge, que convoca lʼimportant grup internacional de recerca col·laborativa Pistoia Alliance.
 
El Grup de Recerca en Biologia Computacional i Disseny de Medicaments de la UB va iniciar la col·laboració amb empreses lʼany 1998, en concret amb la firma Almirall. Dʼençà dʼaleshores, ha mantingut la interacció amb diverses empreses del món farmacèutic, com és el cas de Noscira. A més, lʼactivitat del grup sʼha obert recentment a altres àrees, concretament al disseny de nous materials, en aquest cas amb lʼempresa Repsol.
 
Pel que fa a lʼacció de transferència que ha estat guardonada, el grup de recerca de la UB ha transferit una metodologia per dissenyar nous descriptors moleculars a partir de principis quimicofísics implicats en processos de solvatació, que permeten dʼinterpretar lʼacció de fàrmacs en les seves dianes farmacològiques. Això es tradueix en eines (en aquest cas, programaris) per a la indústria farmacèutica basades en el concepte de camps dʼinteracció moleculars, un terme ja consolidat en lʼàmbit farmacèutic i que fa referència a la capacitat dʼuna molècula bioactiva per formar interaccions amb altres molècules.