Premi Antoni Caparrós a RiuNeT: ciència i conscienciació ciutadana per millorar la qualitat dels rius

Narcís Prat.
Narcís Prat.
Recerca
(26/01/2018)

Qualsevol persona amb un mòbil intel·ligent i accés a Internet pot col·laborar en la recerca, la gestió i la conservació dels rius gràcies a RiuNeT, una aplicació mòbil de ciència ciutadana desenvolupada pel Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de l'Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) de la UB. Aquesta eina interactiva, guardonada amb el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, permet conèixer millor els ecosistemes fluvials i, alhora, avaluar-ne la qualitat ecològica i lʼestat hidrològic dʼuna manera simple, divertida i rigorosa.

Narcís Prat.
Narcís Prat.
Recerca
26/01/2018

Qualsevol persona amb un mòbil intel·ligent i accés a Internet pot col·laborar en la recerca, la gestió i la conservació dels rius gràcies a RiuNeT, una aplicació mòbil de ciència ciutadana desenvolupada pel Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de l'Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) de la UB. Aquesta eina interactiva, guardonada amb el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, permet conèixer millor els ecosistemes fluvials i, alhora, avaluar-ne la qualitat ecològica i lʼestat hidrològic dʼuna manera simple, divertida i rigorosa.

A través de diferents indicadors —com per exemple la presència dʼun bosc de ribera, lʼabsència de cabdal, el fet que hi hagi brossa o no, o quins organismes habiten lʼecosistema—, sʼavaluen aspectes com la qualitat hidromorfològica, biològica i hidrològica del riu, factors clau per a la gestió dʼaquests ecosistemes. Aquesta informació, un cop validada pels investigadors, és accessible per als experts i gestors de lʼaigua, com lʼAgència Catalana de lʼAigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), però també per a qualsevol persona interessada en el projecte.

 
Aquestes dades tenen un gran valor, ja que poden complementar la informació recollida per lʼadministració, que també fa un seguiment de la qualitat ecològica dels rius, però dʼuna manera espaiada en el temps i només en determinats punts. Amb les respostes dels ciutadans es pot millorar el coneixement de lʼestat ecològic de trams de riu que lʼadministració de lʼaigua no avalua de manera regular, o es pot fer durant una època diferent de quan es fa el protocol de seguiment. També es poden detectar problemes ambientals o millores després dʼhaver aplicat alguna mesura de gestió.
 
Amb aquest format interactiu, RiuNeT aconsegueix, dʼuna banda, que els ciutadans sʼapropin a la natura i aprenguin sobre els ecosistemes fluvials, i dʼaltra banda, facilita la relació entre administració i ciutadania i la participació en la presa de decisions mediambientals.
 
El projecte RiuNeT ha estat coordinat per lʼinvestigador i catedràtic dʼEcologia de la UB Narcís Prat i ha tingut la col·laboració de lʼInstitut de Diagnosi Ambiental i Estudis de lʼAigua (IDAEA-CSIC). Lʼaplicació RiuNeT ha estat desenvolupada amb la col·laboració de la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de lʼÀrea de Comunicació de la UB. Inicialment, el projecte va rebre finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri dʼEconomia i Competitivitat i ajuts de lʼAjuntament de Barcelona. També ha rebut un ajut de RecerCaixa per finançar el servidor i el manteniment necessari per rebre i gestionar les dades que envien els usuaris. La versió actual de lʼapp ha estat finançada pel projecte europeu LIFE TRivers (LIFE13 ENV/ES/000341).