Posicionament del Consell General de la Xarxa Vives en relació amb la contribució de les universitats en el context actual de crisi sanitària

 
 
Institucional
(10/03/2021)

El Consell General de la Xarxa Vives ha acordat un posicionament en relació amb la contribució de les universitats en el context actual de crisi sanitària. Concretament, els rectors i les rectores de la Xarxa Vives deixen constància de lʼesforç i lʼimpacte de les universitats a executar amb celeritat i eficàcia les mesures necessàries per garantir la continuïtat de la docència, la recerca i la transferència de coneixement davant els reptes que ha ocasionat la COVID-19. Igualment, apel·len als governs a prendre les decisions per fer efectius els compromisos acordats a la Conferència Ministerial sobre lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES) de 19 de novembre a Roma.

 
 
Institucional
10/03/2021

El Consell General de la Xarxa Vives ha acordat un posicionament en relació amb la contribució de les universitats en el context actual de crisi sanitària. Concretament, els rectors i les rectores de la Xarxa Vives deixen constància de lʼesforç i lʼimpacte de les universitats a executar amb celeritat i eficàcia les mesures necessàries per garantir la continuïtat de la docència, la recerca i la transferència de coneixement davant els reptes que ha ocasionat la COVID-19. Igualment, apel·len als governs a prendre les decisions per fer efectius els compromisos acordats a la Conferència Ministerial sobre lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES) de 19 de novembre a Roma.

En aquesta conferència es va emetre un comunicat en què es manifesta el compromís dels ministeris signataris de proporcionar el suport i els recursos adequats a les universitats, i a lʼeducació superior en general, per desenvolupar solucions per a la crisi sanitària actual, que garanteixin oportunitats i educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a totes les persones, a través de la transformació digital, així com encarar la recuperació postpandèmia i lʼassoliment dʼun EEES plenament inclusiu, innovador i interconnectat.