Posada en marxa del primer repositori sobre impacte social de la ciència

El SIOR s’ha creat en el marc del projecte de recerca IMPACT-EV, dins del 7è Programa marc de la UE.
El SIOR s’ha creat en el marc del projecte de recerca IMPACT-EV, dins del 7è Programa marc de la UE.
Recerca
(03/03/2016)

Investigadors de la Universitat de Barcelona han posat en marxa el primer repositori que existeix sobre impacte social de la ciència, el Social Impact Open Repository (SIOR). Aquesta base de dades digital sʼha creat en el marc del projecte de recerca IMPACT-EV, dins del 7è Programa marc de la UE, i recull dades com ara quants llocs de treball ha creat un projecte de recerca determinat, quines aplicacions té per millorar el medi ambient, o com contribueix a disminuir la pobresa, entre molts altres tipus dʼimpactes.

El SIOR s’ha creat en el marc del projecte de recerca IMPACT-EV, dins del 7è Programa marc de la UE.
El SIOR s’ha creat en el marc del projecte de recerca IMPACT-EV, dins del 7è Programa marc de la UE.
Recerca
03/03/2016

Investigadors de la Universitat de Barcelona han posat en marxa el primer repositori que existeix sobre impacte social de la ciència, el Social Impact Open Repository (SIOR). Aquesta base de dades digital sʼha creat en el marc del projecte de recerca IMPACT-EV, dins del 7è Programa marc de la UE, i recull dades com ara quants llocs de treball ha creat un projecte de recerca determinat, quines aplicacions té per millorar el medi ambient, o com contribueix a disminuir la pobresa, entre molts altres tipus dʼimpactes.

Els grups de recerca introdueixen en el SIOR impactes socials concrets de la seva tasca. Aquesta informació passa tot seguit per un procés de revisió dʼexperts en aquella matèria. Alguns exemples que es poden trobar al repositori són: el paper que han tingut investigadors de la Universitat de Tòquio en la descontaminació de la producció agrícola afectada per lʼaccident nuclear de Fukushima; lʼimpacte econòmic i social del jaciment dʼAtapuerca, que ha creat 1.130 llocs de treball i ha rebut 815.700 visitants; la tasca dʼinvestigadors de lʼInstitut Català de Nanociència i Nanotecnologia perquè les nanopartícules optimitzin la creació de biogàs a partir de deixalles orgàniques, o els resultats de la Harvard Kennedy School a lʼhora de reduir la pobresa urbana. Després del seu primer any de funcionament, SIOR inclou fins a una setantena de projectes de recerca.

El repositori també permet mesurar lʼimpacte social de la recerca atorgant una puntuació a cada projecte en funció de si contribueix en més o menys mesura als objectius del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. Dʼaltra banda, SIOR està vinculat als identificadors ORCID (una identitat digital que permet assignar de manera fàcil i unívoca a cada investigador la seva producció científica), de manera que els investigadors poden afegir al seu perfil individual dʼORCID lʼimpacte social de la seva tasca científica.
«El repositori SIOR neix a partir de la necessitat social i política de conèixer i valorar lʼimpacte social de la tasca investigadora. Dʼaquesta manera, sʼafavoreix la transparència de la ciència i es potencien els sistemes dʼaccés obert», explica Marta Soler, investigadora del Centre Especial en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats (CREA) de la UB, que té com a investigador principal el catedràtic Ramon Flecha. El CREA coordina el projecte IMPACT-EV, que sʼha allotjat en els servidors de la Universitat de Barcelona gràcies al suport del Vicerectorat de Política Científica.
 
La línia de treball amb el SIOR ha dut els investigadors que gestionen el repositori a organitzar el proper mes de juliol a Barcelona el I Simposi sobre Impacte Social de la Ciència. Hi intervindran investigadors dʼarreu del món que pertanyen als camps de recerca de la física i les matemàtiques; les ciències socials i les humanitats; lʼenginyeria, la informació i la tecnologia; les ciències de la vida, i la salut i la farmàcia. Com a conferenciants destacats hi haurà la premi Nobel de Química Ada Yonath, el premi Nobel de Medicina Harald zur Hausen o representants dʼempreses editorials com ara Thomson Reuters o Nature, entre dʼaltres.
 
Els investigadors que vulguin introduir lʼimpacte social de la seva recerca en el SIOR ho poden fer a través de la pàgina web http://www.ub.edu/sior/sior.php o contactant directament amb lʼequip a lʼadreça sior@ub.edu.