Pere Bosch Gimpera i Josep Maria de Sagarra es tornen a examinar a la UB

L’exposició de l’Arxiu Històric de la UB recupera vint-i-cinc exàmens del període 1840-1940, entre els quals destaquen els d’exalumnes tan il·lustres com Pere Bosch Gimpera o Josep Maria de Sagarra (a la foto).
L’exposició de l’Arxiu Històric de la UB recupera vint-i-cinc exàmens del període 1840-1940, entre els quals destaquen els d’exalumnes tan il·lustres com Pere Bosch Gimpera o Josep Maria de Sagarra (a la foto).
Cultura
(16/01/2018)

Els exàmens testimonien un moment clau en el recorregut acadèmic de lʼalumne universitari: el moment de retre comptes, «lʼhora de la veritat», en què la institució avalua el grau dʼassoliment dels objectius que fan lʼestudiant mereixedor de la desitjada titulació a la qual ha dedicat (o no) els seus esforços al llarg dels estudis. LʼArxiu Històric de la UB recupera ara del seu fons documental una mostra representativa dʼexàmens que repassen cent anys dʼhistòria de la Universitat en lʼexposició virtual «Lʼhora de la veritat. Els exàmens a la Universitat de Barcelona. 1840-1940». Entre els exàmens que sʼhi recullen, nʼhi ha dʼexalumnes tan il·lustres com Pere Bosch Gimpera o Josep Maria de Sagarra. Una documentació inèdita que veu la llum per primera vegada.

L’exposició de l’Arxiu Històric de la UB recupera vint-i-cinc exàmens del període 1840-1940, entre els quals destaquen els d’exalumnes tan il·lustres com Pere Bosch Gimpera o Josep Maria de Sagarra (a la foto).
L’exposició de l’Arxiu Històric de la UB recupera vint-i-cinc exàmens del període 1840-1940, entre els quals destaquen els d’exalumnes tan il·lustres com Pere Bosch Gimpera o Josep Maria de Sagarra (a la foto).
Cultura
16/01/2018

Els exàmens testimonien un moment clau en el recorregut acadèmic de lʼalumne universitari: el moment de retre comptes, «lʼhora de la veritat», en què la institució avalua el grau dʼassoliment dels objectius que fan lʼestudiant mereixedor de la desitjada titulació a la qual ha dedicat (o no) els seus esforços al llarg dels estudis. LʼArxiu Històric de la UB recupera ara del seu fons documental una mostra representativa dʼexàmens que repassen cent anys dʼhistòria de la Universitat en lʼexposició virtual «Lʼhora de la veritat. Els exàmens a la Universitat de Barcelona. 1840-1940». Entre els exàmens que sʼhi recullen, nʼhi ha dʼexalumnes tan il·lustres com Pere Bosch Gimpera o Josep Maria de Sagarra. Una documentació inèdita que veu la llum per primera vegada.

La mostra convida el visitant a resseguir el recorregut traçat dècada per dècada dels vint-i-cinc exàmens seleccionats i digitalitzats per consultar-los en línia, on trobarà tot de detalls sorprenents i que el connectaran amb altres temps de la Universitat de Barcelona. Hi ha exàmens de diferents titulacions, i les matèries tractades abasten ensenyaments diversos, com ara Medicina, Dret, Farmàcia, Química, Magisteri, Història, Filologia o Matemàtiques. Els tipus dʼexercici també són diversos, principalment n'hi ha de desenvolupament dʼun tema, però també hi ha traduccions i resolució de problemes dʼaritmètica, entre dʼaltres.

Pere Bosch Gimpera o Josep Maria de Sagarra, entre els examinats

El 21 dʼoctubre de 1910, un jove Pere Bosch Gimpera de dinou anys sʼexaminava a les aules de la UB per obtenir el títol de Llicenciatura en Dret, estudis que va compaginar amb els de Filosofia i Lletres. Anys més tard, es convertiria en un eminent prehistoriador i arqueòleg, i durant els convulsos anys de la Segona República i la Guerra Civil va arribar a ocupar el càrrec de rector de la UB, a més de ser conseller de Justícia amb el president Lluís Companys i referent de lʼexili catalanista.

També en Dret es va llicenciar a la UB lʼescriptor Josep Maria de Sagarra i Castellarnau. Corria lʼoctubre del 1916 i tenia vint-i-dos anys. Un temps després abandonaria el Dret per dedicar-se de ple a la literatura i consagrar-se com una de les figures més destacades de les lletres catalanes. Un autor que va conrear la poesia, la novel·la, el teatre i lʼassaig, a més del periodisme i la traducció.

Altres personalitats rellevants que van cursar estudis a la UB, i de les quals es mostren ara els exàmens, són Francisco Javier Llorens Barba (que es va examinar el 1843), fundador de lʼEscola de Filosofia de Barcelona i deixeble de Ramon Martí dʼEixalà; Ramon Avellana Pujol (1846), director de la Secció de Ciències Fisicomatemàtiques de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona; Lluís Barraquer Roviralta (1874), eminent neuròleg oncle de lʼoftalmòleg Ignasi Barraquer i Barraquer, i Àngels Ferrer Sensat (1926), zoòloga filla de la pedagoga Rosa Sensat.

A més dels exàmens, la mostra també ens permet d'indagar en lʼexpedient acadèmic de cadascun dels alumnes. Així, cada examen incorpora una fitxa que reconstrueix la història acadèmica de lʼestudiant a la UB i ajuda a contextualitzar el mateix examen, així com un enllaç al seu expedient acadèmic complet (que també es pot consultar en línia), on es pot fer una exploració més extensa de la documentació dʼaquest estudiant.

Mitjançant aquesta exposició, es vol apropar a la comunitat universitària, i la ciutadania en general, lʼextens i valuós fons documental que es conserva a la Universitat de Barcelona.

Enllaç a les exposicions anteriors de lʼArxiu Històric de la UB