La UB, primera universitat de lʼEstat en sol·licituds de patents europees

Notícia | Recerca | Innovació
(20/03/2024)

Les dades de l’OEP situen la Universitat de Barcelona en la sisena posició tenint en compte les sol·licituds de patents tant d’empreses com d’institucions. Les primeres posicions del rànquing les ocupen el Consell Superior d’Investigacions Científiques, amb vuitanta sol·licituds; la companyia tecnològica Amadeus, SAS, amb quaranta-set, i Multiverse Computing, SL, amb vint-i-quatre.

Entre les universitats, a la UB la segueixen la UPC, amb catorze sol·licituds, i la Universitat de València, amb tretze.

Més informació.

Notícia | Recerca | Innovació
20/03/2024

Les dades de l’OEP situen la Universitat de Barcelona en la sisena posició tenint en compte les sol·licituds de patents tant d’empreses com d’institucions. Les primeres posicions del rànquing les ocupen el Consell Superior d’Investigacions Científiques, amb vuitanta sol·licituds; la companyia tecnològica Amadeus, SAS, amb quaranta-set, i Multiverse Computing, SL, amb vint-i-quatre.

Entre les universitats, a la UB la segueixen la UPC, amb catorze sol·licituds, i la Universitat de València, amb tretze.

Més informació.