Carta oberta del rector a la comunitat universitària

 
 
(21/09/2017)
 
Benvolguts companys i companyes,
 
Mʼadreço a tots vosaltres, en aquests moments tan difícils per al nostre país, per manifestar-vos el rebuig més profund a lʼescalada dʼhostilitats entre la Generalitat i lʼEstat que sʼha produït les darreres setmanes. Tot és fruit dʼun conflicte polític que ve de lluny, conseqüència de la incapacitat per abordar-lo amb les eines que li són pròpies: la política en majúscules.
 
 
21/09/2017
 
Benvolguts companys i companyes,
 
Mʼadreço a tots vosaltres, en aquests moments tan difícils per al nostre país, per manifestar-vos el rebuig més profund a lʼescalada dʼhostilitats entre la Generalitat i lʼEstat que sʼha produït les darreres setmanes. Tot és fruit dʼun conflicte polític que ve de lluny, conseqüència de la incapacitat per abordar-lo amb les eines que li són pròpies: la política en majúscules.
 
Us vull demanar que cadascú de vosaltres des del vostre àmbit personal ajudeu a resoldre el problema usant lʼeina que ens diferencia els humans, la paraula. Com vam dir ahir tots els rectors i rectora catalans:
 
«Reivindiquem el diàleg com lʼúnica via possible per a lʼenteniment en democràcia, des del convenciment que la llibertat dʼexpressió i el respecte a lʼaltre i a les lleis són pilars essencials i irrenunciables de la democràcia. La visió universal que és pròpia de la universitat obliga a fixar-se en els valors més fonamentals que estan a la base de la convivència i els drets de les persones. Totes les autoritats i institucions han dʼactuar amb un respecte escrupolós a aquests valors originals de la democràcia i de la llibertat.»
 
Crec que cal condemnar amb tota la nostra força la intervenció financera de les universitats i els centres de recerca catalans per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Aquesta mesura cautelar bloqueja totalment el nostre funcionament ordinari.
 
Qualsevol acció que endeguem, per molt contundent i radical que sigui, sʼha d'emmarcar en lʼàmbit de la no-violència i el respecte al marc legal que ens hem donat els ciutadans de Catalunya.
 
El compromís de la nostra Universitat amb lʼautogovern i les institucions de Catalunya és total i sense ombres. Per això, cal iniciar una via de negociació per trobar una solució política al problema que sempre ha estat polític. La Universitat de Barcelona sʼofereix per ajudar a restablir el diàleg perdut i negociar ja un camí de sortida a lʼactual situació.

 

Joan Elias
Rector de la Universitat de Barcelona