Olga Lanau, nomenada directora general del CSUC, deixa la direcció general del Grup UB

Olga Lanau.
Olga Lanau.
Institucional
(15/06/2022)

Olga Lanau, directora general del Grup UB des del març del 2021, deixa el càrrec per incorporar-se al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), també com a directora general. El rector, Joan Guàrdia, ha manifestat la seva satisfacció pel nou nomenament de Lanau, «malgrat que la nostra institució perd un actiu cabdal per al procés de transformació que hem començat, tal com prova la gran feina que ha fet durant aquest període», ha afirmat.

I ha afegit: «és un orgull que les institucions de referència aprofitin el talent de la Universitat de Barcelona per contribuir a millorar el conjunt del sistema. Tot el que suposi contribuir-hi és una bona notícia per a la nostra institució; lʼarribada dʼuna persona del coneixement i la trajectòria de lʼOlga a un espai tan important com és el CSUC també ho és. Especialment, si tenim en compte lʼenorme repte que estem afrontant pel que fa a la transformació digital del sistema universitari i de recerca català».

Olga Lanau.
Olga Lanau.
Institucional
15/06/2022

Olga Lanau, directora general del Grup UB des del març del 2021, deixa el càrrec per incorporar-se al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), també com a directora general. El rector, Joan Guàrdia, ha manifestat la seva satisfacció pel nou nomenament de Lanau, «malgrat que la nostra institució perd un actiu cabdal per al procés de transformació que hem començat, tal com prova la gran feina que ha fet durant aquest període», ha afirmat.

I ha afegit: «és un orgull que les institucions de referència aprofitin el talent de la Universitat de Barcelona per contribuir a millorar el conjunt del sistema. Tot el que suposi contribuir-hi és una bona notícia per a la nostra institució; lʼarribada dʼuna persona del coneixement i la trajectòria de lʼOlga a un espai tan important com és el CSUC també ho és. Especialment, si tenim en compte lʼenorme repte que estem afrontant pel que fa a la transformació digital del sistema universitari i de recerca català».

Durant aquest període, Olga Lanau ha coordinat la gestió de les entitats que integren el Grup UB i les estratègies amb la Gerència de la UB com a entitat líder del Grup. També sʼha encarregat dʼestablir el marc dʼactuació general en matèria financera per a tot el Grup UB i dʼelaborar els plans estratègics i presentar els resultats de la gestió de les entitats del Grup al Consell de Govern i al Consell Social, entre altres moltes accions i projectes en què ha estat implicada. Entre les seves competències també figurava la de vetllar per les condicions laborals del personal contractat per les entitats del Grup, i la de proposar projectes de caràcter financer o estratègic.

Lanau té una àmplia experiència de gestió en lʼàmbit universitari. Ha estat gerenta de dues universitats, la mateixa Universitat de Barcelona (2001-2005) i la Universitat Politècnica de Catalunya (2013-2018). També ha estat vicegerenta de Persones i Organització de la Universitat Autònoma de Barcelona (2018-2020). Lʼexperiència de Lanau en la gestió pública també inclou el càrrec de directora de Prevenció, Extinció dʼIncendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya (2005-2010).

El CSUC va néixer el 2014 per incorporar serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixements i de gestió de les entitats consorciades amb lʼobjectiu de millorar el funcionament del sistema universitari i de recerca.