Obertes les inscripcions a lʼXI Lliga Interna de Debat de la Universitat de Barcelona

La inscripció, oberta a tots els estudiants de la Universitat, es pot fer a través del web de l’ADUB fins al 7 de febrer (inclòs).
La inscripció, oberta a tots els estudiants de la Universitat, es pot fer a través del web de l’ADUB fins al 7 de febrer (inclòs).
Acadèmic
(20/01/2017)

Ja està obert el període dʼinscripció a la Lliga Interna de Debat de la Universitat de Barcelona, que cada any organitzen lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona (ADUB) i el Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant. Lʼedició dʼenguany —que ja és l'onzena— tindrà lloc del 13 al 17 de febrer a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric. La convocatòria sʼadreça a tots els estudiants de la Universitat interessats a desenvolupar les seves habilitats comunicatives. Els participants més destacats de la competició representaran la Universitat en la XIII Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives dʼUniversitats. Les inscripcions es poden fer fins al dimarts 7 de febrer (dia inclòs) a través dʼaquest enllaç. La participació en aquesta lliga està reconeguda amb un crèdit ECTS.

La inscripció, oberta a tots els estudiants de la Universitat, es pot fer a través del web de l’ADUB fins al 7 de febrer (inclòs).
La inscripció, oberta a tots els estudiants de la Universitat, es pot fer a través del web de l’ADUB fins al 7 de febrer (inclòs).
Acadèmic
20/01/2017

Ja està obert el període dʼinscripció a la Lliga Interna de Debat de la Universitat de Barcelona, que cada any organitzen lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona (ADUB) i el Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant. Lʼedició dʼenguany —que ja és l'onzena— tindrà lloc del 13 al 17 de febrer a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric. La convocatòria sʼadreça a tots els estudiants de la Universitat interessats a desenvolupar les seves habilitats comunicatives. Els participants més destacats de la competició representaran la Universitat en la XIII Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives dʼUniversitats. Les inscripcions es poden fer fins al dimarts 7 de febrer (dia inclòs) a través dʼaquest enllaç. La participació en aquesta lliga està reconeguda amb un crèdit ECTS.

La Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona és una competició lúdica i formativa en què els equips, formats per alumnat universitari dels diversos ensenyaments de la Universitat i liderats per un capità, sʼenfronten en un seguit de debats al voltant dʼun tema dʼactualitat proposat des de lʼorganització. Els participants competeixen agrupats en equips de dos a cinc participants, en rondes eliminatòries amb emparellaments a lʼatzar. «En el cas que lʼalumne no tingui equip però hi vulgui participar, lʼorganització n'hi buscarà un. A més, l'alumnat que no hagi participat mai en formacions de debat, rebrà una formació específica inclosa en el preu dʼinscripció», explica Gerard Rosell, president de lʼADUB.

Canvis en la mecànica i celebració del I Torneig de Discursos, entre les novetats dʼenguany

Aquesta edició presenta novetats importants. Una dʼelles afecta directament la mecànica de la competició. Enguany, el tema de debat de les fases eliminatòries és fix, a diferència de com havia estat fins ara, «la qual cosa permetrà que els debats es puguin defensar amb evidències». La lliga segueix així el model de debat acadèmic més utilitzat en competicions universitàries.

Des de lʼorganització ja sʼha donat a conèixer el calendari de competició i els temes de debat. Del 13 al 15 de febrer se'n faran les proves eliminatòries, al voltant del tema «Sʼhauria de limitar Internet?». I el dia 17 tindran lloc els quarts de final, la semifinal i la final, amb el tema «Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?». La posició que hauran de defensar els participants —a favor o en contra— se sortejarà cinc minuts abans de lʼinici dels debats. Aquesta mecànica comporta un alt nivell dʼexigència i permet als concursants demostrar la seva capacitat i talent per parlar en públic i davant dʼun jurat format per autoritats acadèmiques i especialistes en comunicació.

Un altra novetat destacada és l'organització, en el marc de la mateixa lliga, del I Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona. Serà el dia 16 de febrer, de 9 a 14 h, i hi podran competir tots els participants en la lliga interna. «En la fase classificatòria, el tema del discurs és lliure. Els millors, passaran a quarts. A partir dʼaquí, el tema sʼassignarà a lʼatzar dʼentre els proposats pel jurat, i així successivament fins a arribar a la final», explica Rosell.

En conjunt, parlem dʼuna activitat amb un potencial formatiu elevat per als estudiants: participar en la lliga de debat permet millorar lʼoratòria i la retòrica, atorga seguretat a lʼhora de parlar en públic i ofereix eines per dominar el llenguatge. «Representa, a més, una molt bona oportunitat per aprendre a defensar les pròpies idees i a treballar en equip. Et dóna una visió global de qualsevol situació, al mateix temps que coneixes companys dʼaltres facultats que, amb els dies, acaben sent nous amics», destaca Rosell.

En joc, participar en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives

L'XI Lliga Interna de Debat de la Universitat de Barcelona servirà per escollir lʼequip que representarà la Universitat en la XIII Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives, que tindrà lloc a la Universitat Pompeu Fabra del 24 al 27 dʼabril. Es tracta, doncs, dʼuna oportunitat única ―tant en un sentit formatiu com personal― de competir conjuntament amb equips de la resta dʼuniversitats de lʼàmbit catalanoparlant.

Més informació, al web de lʼADUB