Noves descobertes sobre la funció de la mitofusina 2 en el metabolisme energètic de la cèl·lula

La mitofusina 2 té una localització principalment mitocondrial, però una petita proporció de la proteïna també es troba en el reticle endoplasmàtic.
La mitofusina 2 té una localització principalment mitocondrial, però una petita proporció de la proteïna també es troba en el reticle endoplasmàtic.
Recerca
(28/07/2021)

La mitofusina 2 és una proteïna clau en la regulació de la fisiologia dels mitocondris —els orgànuls cel·lulars productors dʼenergia— que està implicada en diverses malalties neurodegeneratives i cardiovasculars i en el càncer. Ara, un article publicat a la revista EMBO Reports revela que la regulació de lʼactivitat bioenergètica als mitocondris exigeix que la mitofusina 2 es trobi també al reticle endoplasmàtic, un sistema format per una complexa xarxa de membranes en el citoplasma cel·lular.

La mitofusina 2 té una localització principalment mitocondrial, però una petita proporció de la proteïna també es troba en el reticle endoplasmàtic.
La mitofusina 2 té una localització principalment mitocondrial, però una petita proporció de la proteïna també es troba en el reticle endoplasmàtic.
Recerca
28/07/2021

La mitofusina 2 és una proteïna clau en la regulació de la fisiologia dels mitocondris —els orgànuls cel·lulars productors dʼenergia— que està implicada en diverses malalties neurodegeneratives i cardiovasculars i en el càncer. Ara, un article publicat a la revista EMBO Reports revela que la regulació de lʼactivitat bioenergètica als mitocondris exigeix que la mitofusina 2 es trobi també al reticle endoplasmàtic, un sistema format per una complexa xarxa de membranes en el citoplasma cel·lular.

El treball està dirigit pel professor Francesc Soriano, de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro). També en són autors Ofelia M. Martínez i Francesc Villarroya, de la Facultat de Biologia UB i de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB), i Manuel Reina, de la Facultat de Biologia, entre dʼaltres.

La mitofusina 2: un pont entre orgànuls cel·lulars

La mitofusina 2 (Mfn2) és una proteïna localitzada a la membrana externa dels mitocondris que té un paper destacat en diversos processos fisiològics: dinàmica mitocondrial, metabolisme energètic, desenvolupament embrionari, mort cel·lular, etc. Aquesta proteïna essencial en la morfologia i la funció mitocondrial està implicada en diverses patologies relacionades amb disfuncions en la producció dʼenergia mitocondrial. Per tant, entendre com regula la mitofusina 2 la bioenergètica mitocondrial podria ajudar a dissenyar noves estratègies terapèutiques per abordar les malalties neurodegeneratives en què la funcionalitat dʼaquesta proteïna està alterada.

«Les cèl·lules contenen una sèrie de petites estructures especialitzades —els orgànuls cel·lulars— que no són entitats independents, sinó que interaccionen, i això ajuda a regular-ne la funció», explica el catedràtic Francesc Soriano, del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.

«En concret —continua lʼexpert—, la mitofusina 2 té una localització principalment mitocondrial, però una petita proporció de la proteïna també es troba en el reticle endoplasmàtic. En aquesta ubicació, lʼMfn2 interacciona amb les proteïnes Mfn2 i Mfn1 mitocondrials i així estableix un pont entre els dos orgànuls cel·lulars».

En lʼestudi, lʼequip constata que els problemes en la bioenergètica mitocondrial en cèl·lules amb deficiència de mitofusina 2 es poden solucionar mitjançant lʼexpressió dʼuna proteïna artificial Mfn2 localitzada exclusivament en el reticle endoplasmàtic. «La fisiologia bioenergètica es recupera a la cèl·lula, ja que es permet lʼestabliment dels contactes entre aquests dos orgànuls, de manera que sʼafavoreix el pas de calci del reticle endoplasmàtic al mitocondri, que activa diversos enzims implicats en la generació dʼenergia mitocondrial».

Lʼequip va poder revertir els defectes en el creixement de neurites en neurones amb deficiència de mitofusina 2 gràcies a lʼexpressió dʼuna proteïna artificial Mfn2 que uneix el reticle endoplasmàtic i els mitocondris. Lʼestudi és una primera prova de concepte sobre noves estratègies terapèutiques basades en el restabliment dels contactes cel·lulars entre el reticle endoplasmàtic i el mitocondri en la fisiopatologia de malalties associades a la proteïna Mfn2.

El nou estudi ha rebut finançament de la Fundació Velux, el Ministeri de Ciència i lnnovació i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Article de referència:

Casellas-Díaz, S.; Larramona-Arcas, R.; Riqué-Pujol, G.; Tena-Morraja, P.; Müller-Sánchez, C.; Segarra-Mondejar, M.; Gavaldà-Navarro, A.; Villarroya, F.; Reina, M.; Martínez-Estrada, O. M.; Soriano. F. X. «Mfn2 localization in the ER is necessary for its bioenergetic function and neuritic development». EMBO Reports, juliol de 2021. Doi: 10.15252/embr.202051954